Thematic Wordlists in English, Polish, Czech and some Slovak

Adjectives describing People The Human Body Animals Automobiles Banking Budgetary Terms Economic Terms In the City Hello Goodbye Insects Legal Terms Medical Terms Politics

Adjectives describing people

ENGLISHPOLISHCZECHSLOVAK

absent-minded, scatterbrained

roztargniony

roztržitý

roztržitý

adult, grown-up

dorosły

dospĕlý

dospelý, zrelý

ancient, aged

sędziwy

starý

veľmi, starý

angry

zły

zlý, špatný

zlý

barefoot

bosy

bosý

bosý

brave

dzielny

zdatný

smelý, chrabrý

broadminded, liberal

tolerancyjny

tolerantní

tolerantný

busy

zajęty

zaneprázdnĕný

obsadený, zaneprázdnený

careful, cautios

ostrożny

opatrný

opatrný

circumpect, wise, discriminating

roztropny

pozvážlivý

obozretný

coward

tchórz

tchoř, zbabĕlec

tchor, zbabelec

cowardly

tchórzliwy

zbabĕlý, bázlívý

 

crazy

szalony, zwariowany

bláznivý

 

dull, obtuse, witless

tępy

tupý

tupý

educated

wykształcony

vzdĕlaný

vzdelaný

faithful, loyal

wierny

vĕrný

verný

fascinated

zachwycony

okouzlený, nadšený

nadšený

friendly, fav(u)rable

przychylny

naklonĕný, příznivý

priaznivý

greedy

chciwy

lačný, žádostivý

chamtivý, chtivý

hard-working

pracowity

pracovitý

pracovný

honest, fair

uczciwy

poctivý

poctivý

hospitality

gościnność

pohostinnost

 

hunchbacked, uneven

garbaty

hrbatý

hrbatý

indulgeance, mercy

pobłażliwość

shovívavost

zhovievavosť

ingenious, clever

pomysłowy

vynalézavý

nápaditý

insured

 

pojištĕný

 

jealous, envious

zazdrosny

závistivý, žarlivý

ziarlivý

joyous, cheerful

radosny

radostný

radostný

leadership

przywództwo

vedení

velitel_stvo

moderation, restraint

powściágliwość

zdrženlivost

zdržanlivosť

old

stary

starý

starý

polite

grzeczny

zdvořilý

poslušný

satisfied

zadowolony

uspokojený

spokojný

shrewd, cunning

przebiegły

chytrý

prefikaný

sleepy, drowsy

senny

ospalý, spící

ospalý

stout, burly, hard

tęgi

tuhý

tučný

strong

silny

silný

silný

stubborn, obstinate

uparty

tvrdošíjný

tvrdohlavý

stupid

głupi

hloupý, blbý

hlúpy

thin, skinny

chudy

hubený

chudý

thoughtful, circumspect

rozważny

rozvážný, uvážlivý

rozvážný

tired

zmęczony

unavený

unavený

vain, conceited

zarozumiały

domýšlivý

namyslený

virtue

cnota

ctnost

 

THE HUMAN ANATOMY

ENGLISHPOLISHCZECHSLOVAK
abdomen odwłok
abdomen podbrzusze
abdominal brzuszny
Achilles heel ścięgno Achillesa
Adams apple grydka ohryzek
Adams apple jablko Adama, adamowy Adamovo jablko
anat brodawka sutkowa
ankle joint skokowy (staw -)
anus odbyt řiť, anus
appendix kiszka (ślepa -) slepé střevo, apendix
appendix wyrostek robaczkowy
arm, shoulder ramię rámě, rameno rameno
armpit pacha, dół pachowy podpaží pazucha
artery tętnica tepna tepna
auricle małżowina uszna
back, shoulders plecy záda, plece chrbát
backbone, spine kręgosłup páteř chrbtica
bags under one's eyes worki pod oczami
bald spot pleš
beard broda brada brada
behind, bottom* tylek*
belly, abdomen brzuch břicho brucho
big toe,stubby finger paluch
bladder pęcherz moczowy močový měchýř
blood krew krev krv
blood-vessels naczynia krwionośne
body ciało tělo telo, teleso
body build budowa ciała
body hair, animal hair chupy
bone marrow szpik kostny
bone, dice kość kost
bottom (child) pupa*
bowels, guts, intestines trzewia pl.
bowels, viscera wnętrzności
brain mózg mozek mozog
brains, cerebellum móżdżek
breasts piersi prsa
bronchi oskrzela průduška prieduška
bronchus (-i) oskrzela (-e)
bust biust
bust popiersie busta busta
buttocks pośladki
calf (leg) łydka lýtko lýtko
callus stwardnienie
canine tooth, fang, tusk kieł
capillaries naczynia włosowate
capillary włoskowaty
cardiovascular -) sercowo-naczyniowy (układ -)
cardiovascular system układ krwionośny
cartilage, gristle chrząstka
cell komórka buňka
central nervous system układ nerwowy ośrodkowy
cervix szyjka macicy
cheek policzek tvář
cheekbone policzkowa (kość -)
chest pierś hruď
chor(i)oid, pia matter naczyniówka
clitoris łechtaczka
collarbone, clavicle obojczyk
colon okrężnica
cornea rogówka rohovka
corpuscle, blood cell krwinka
cortex kora mózgowa
crotch krocze
crown (of the head) ciemię
diaphragm przepona
digestive system trawienny (układ -)
dimple dolek na twarzy
duodenum dwunastnica
ear,ears ucho, uszy ucho, uši ucho
eardrum bębenek ušní bubínek
eardrum błona bębenkowa
earlobe płatek uszny
ears uszy uši
elbow kolanko
elbow łokiec loket
endocrine dokrewny
endocrine system układ wewnątrz-wydelniczy
endocrine system wydzielania wewnętrznego (układ -)
epidermis naskórek
excretory system wydalniczy (układ -)
eye oko oko oko
eyeball gałka oczna bulva (oční -)
eyebrow(s) brew, brwi
eyelash rzęsa řasa riasa
eyelid powieka očni víčko viečko
eye-lid powieka
eyes oczy oči
eyes (slang) oczęta*
eyes (slang) patrzały*
face twarz tvář, obličej tvár
fallopian tube jajowód
femur, thigh-bone kość udowa
finger palec prst prst
fingernail, toenail paznokieć
fist pięść f. pěst päsť
forearm przedramię předloktí
forefinger, index finger palec wskazujący
forehead czoło čelo čelo
foreskin napletek
freckles piegi pihy pehy
frontal lobe płat czołowy
gallbladder pęcherzyk żółciowy
gland gruczoł
glottis głośnia
gluteus maximus mięsień pośladkowy wielki
groin pachwina
gums dziąsło
hair włos -y vlas -y
hairdo fryzura účes účes, frizúra
hand ręka ruka ruka
harelip zajęcza warga
head głowa hlava hlava
heart serce srdce srdce
heel pięta pata päta
hip biodro bok bedro
hip joint staw biodrowy
hymen błona diewicza
hypodermic, subcutaneous podskórny
incisor (tooth), chopper (tool) siekacz
intestine, gut kiszka střevo črevo
iris tęczówka
jaw szczęka
jaws paszcza
joint przegub záhyb,ohyb,kloub kíb
joint staw kloub
kidney nerka ledvina
knee kolano koleno koleno
knee joint staw kolanowy
kneecap rzepka
larynx, voice box krtań
leg noga noha noha
leg udko
leukocyte ciałko (białe _)
limb, artery kończyna
lip, lips warga ret, rty
liver wątroba
locomotor system ruchowy (układ -)
loins lędźwie
lung płuco
lymph node węzeł limfatyczny
lymphatic system chłonny (układ -)
marrow mlecz
marrow szpik
molar trzonowy (ząb -)
molar tooth ząb trzonowy
mole (on skin) pieprzyk
mouth usta pl. ústa ústa
mucous membrane błona ślużowa
muscle (-s) mięsień (muskuły) sval (-y) sval
mustache wąsy pl knír
nasal nosowy
navel pępek
neck szyjka
neck (back of the-) kark šíje krk
neck, throat krk
nose nos nos
nostril chrapa
nostril nozdrze
occipital lobe płat potyliczny
occiput potylica
oesophagus przełyk hltan, jícen hrtan
oral ustny ústní útný
organ narząd
ovary jajnik
oviduct jajowód
palate podniebienie patro podnebie
parasympathetic nervous system przywspółczulny (układ nrewowy -)
pelvic biodrowy
pelvis miednica
penis prącie
periosteum okostna
peripheral nervous system układ nerwowy obwodowy
peritoneum otrzewna
pineal gland szyszynka
pond, joint (anat) staw
private parts przyrodzenie
pupil (eye) źrenica zřítelnice, zornice zrenica
receding hairline zakola
rectum odbytnica
reproductive system rozrodczy (układ -)
respiratory (system) oddechowy (układ -)
retina, volleyball siatkówka
ribcage klatka piersowa
ring finger palec serdeczny
rosy cheeks rumiana buzia
scrotum moszna
seat, behind siedzenie
sebaceous gland gruzcoł łojowy
shank. lower leg podudzie
shinbone, tibia, leg (lamb) goleń holenní kost
shoulder rameno
shoulder blade, spatula, spade łopatka
sideburns baki
skin skóra kůže koža
skull czaszka lebka lebka
skull czerep
sphincter zwieracz
spinal dordzeniowy
spinal column, spine pacierzowy stos
spinal cord rdzeń kręgowy
spleen, milt śledziona
sternum, breastbone, little bridge mostek
taste bud kubek smakowy
tear duct kanalik łzowy
tear duct łzowy kanal
temple skroń f.
temporal lobe płat skroniowy
tendon, heel, sinew ścięgno šlcha
the carotid (artery) szyjna (tętnica -)
thigh udo stehno stehno
thighbone udowy (kość -a)
throat gardło hrdlo, krk hrdlo
thumb kciuk palec (means finger in Polish!)
thymus gland grasica
thyroid tarczyca štítná žláza
tibia piszczel kost holenní
tissue tkanka tkáň
toe palec u nogi prst u nohy
tooth ząb zub zub
torso tors
torso tułów
trachea, windpipe tchawica
tummy (child) brzusio
umbilical cord pępowina
urethra cewka moczowa
urethra moczowód
uterus, womb, screw nut macica
uvula języczek
vagina pochwa
ventricle komora serca
vestibule, atrium (heart) przedsionek
vocal cord struna głosowa
vocal cord wiązadło głosowe
vulva, shame srom
womb, bosom łono
wrist nadgarstek zápěstí
wrist, ball-and-socket joint przegub
bulging (eyes) wyłupiasty
cerebellum móżdżek mozeček, malż mozek
cerebral cortex kora mózgowa kůra (mozková)
folds, furrows of the brain bruzdy mózgu
frontal lobe płat czołowy čelní lalok
hemisphere (left, right -) półkuła (lewa, prawa -) polokoule (mozková)
ITC inferior temporal cortex dolna kora skroniowa
LGN lateral geniculate nuclei ciała kolankowate boczne
occiputal lobe płat potyliczny
pituitary (glang) przysadka mózgowa podvěsek mozkový
temporal lobe płat skroniowy
visual cortex kora wzrokowa zraková kůra
hipokamp
wzgórze
heel pięta
blind spot ślepa plamka slepá skvrna
bladder močový měchýř
gallbladder woreczek żółciowy žlučník
intestine, bowel jelito, kiszka střevo
liver wątroba játra pečeň
lung płuca plíce f.
pancreas trzustka
peritoneum otrzewna
stomach żołądek žaludek
tonsils migdały mandle
uterus, womb macica
sneeze kichać kýchat kýchať

Animals

English, Polish, Czech and some Slovak

boar

divočak

dzik

 

cat

kot

kočka, kocour

mačka

cow

krowa

kráva

 

dog

pies

pes

pes

donkey, ass

osioł

osel

somár

fox

lis

liška

líška

goose

gęs

husa

 

hare

zając

zajíc

zajac

hen

kura

slepice

sliepka

hippopotamus

hipopotam

hroch

hroch

 

 

 

 

horse

koń

kůń

kôń

monkey

małpa

opice

opica

mouse

mysz

myš

myš

piglet

prosię

prase n.

 

rabbit

królik

králik

 

reptile

gad

plaz

had

rooster, cock

kogut

kohout

kohút

saddle

siodło

sedlo

sedlo

sheep, ewe

owca

ovce

ovca

stag, deer

jeleń

jelen

 

stray dog

bezpański pies

toulavý pes

 

swan

łabędź

labuť

labuť

wolf

wilk

vlk

vlk

camel

wielbłąd

velbloud

ťava

whale

wieloryb

velryba

 

Automobile Terms

4-stroke engine czterosuwowy (silnik _)
4-wheel drive napęd na cztery koła
acceleration przyspieszenie
accelerator pedał gazu
accelerator pedał gazu, przyśpiesznik pedál, akcelerator, plynový pedál, plyn
accelerator przyspiesznik
accident wypadek příhoda, neštěsti, nehoda nehoda
accident and theft insurance (auto) AC (autocasco)
alloy, brake light stop
anti-freeze płyn przeciw zamarzaniu
apply brakes naciskać hamulce
arm rest podłokietnik
armoured car pancerny (samochód -)
articulated lorry, semi ciężarówka naczepowa
axle weight nacisk na os
barrier, tollgate szlaban
be run over by a car wpaść pod samochód
blinker migacz blikač
body shop nadwoziownica
bonnet, hood maska silnika
boot, trunk, roof rack bagażnik
brake disk tarcza hamulcowa
brake lining okładzina szczęk hamulc a
brake rod drążek hamulca
brake v. hamować brzdit brzdiť
brakes hamulec brzda
breakdown, car trouble awaria porucha porucha, havaria
bumber zderzak nárazník
bypass, ringroad obwodnica
car horn klakson houkačka
car wash mytí aut
carburetor gaźnik karburátor
carwash myjnia samochodowa
car-wash automyjnia
change gear przerzucać bieg
chassis karoseria karosérie
chassis nadwozie
child's seat dětská autosedačka
choke, throttling valve przepustnica
clutch sprzęgło spojka
collision, crash zderzenie, kolizka
congestion, traffic jam, bottlenect dopravní zácpa
cotton pad, jeep gazik
cross-country vehicle pojazd terenowy
curve zatáčka
dashboard deska rozdzielcza
dashboard tablica rozdzielcza přístrojová deska
delivery van dostawczy (samochód _)
detour objazd objížďka
diesel napędowy (olej -) nafta
dimmed headlights (dipped) mijania (światła -)
double-decker bus piętrowy (autobus _)
drive shaft napędowy (wał -)
drive shaft wał napędowy
driver, chauffeur kierowca řidič, šofer
driver, steering wheel, handlebars kierownica
driver's license prawo jazdy řidičský průkaz
drum brake hamulec bębnowy
dump truck wywrotka
engine silnik mo tor modrina
engine spluttering dławienie się silnika
engine trouble niedomaganie silnika
estate car, station wagon combi (samochód _)
exceed the speed limit przekroczyć dopuszczalną prędkość
excessive fuel consumption przepał
exhaust rura wydechowa výfuk
exhaust wydech
exhaust wydmuch
exhaust fumes spaliny
exhaust gas gazy spalinowe
exhaust pipe rura wydechowa
exhaust pipe, tailpipe wydechowa (rura -)
fast lane lewy pas
fasten seatbelt připoutat se
fender, bumper post odbój
fender, mudguard błotnik
fender, mudguard, dashboard? blatnik
Fill the tank with unleaded, please bezołowiową do pełna, proszę!
filling station gas station (US) stacja benzynowa
flooding the engine zalanie silnika
fog lights światła przeciwmgłowe
foot brake hamulec nożny
footbrake hamulec nożny nožní brzda
fork-lift truck podnośnik widłowy
four-wheel drive napęd na cztery koła
fuel opał topivo kurivo
fuel consumption zużicie paliwa
fuel gauge paliwomierz
full coverage insurance (Vollkasko) plná havarijní pojistka
gain speed, accelerate nabierać prędkości
garage, mechanic dílna, opravna
gas pump benzínové čerpadlo
gas station stacja benzynowa benzínova pumpa, stanice
gearbox, transmission skrzynka biegów
get run over by a car dostać się pod koła samochodu
Glatteis náledí
go into a slid wpaść w poślizg
goods/freight truck ciężarówka dostawcza
hand brake hamulec ręczny ruční brzda
hand brake hamulet ręczny
have the right of way mieć pierwszeństwo przejazdu na drodze
head-on collision zderzenie czołowe
headrest zagłówek
hiding-place, locker, glove compartment schowek
hitchhike podróżować autostopem stopovat, ezdit (auto)stopem
hitchhiker autostopowicz stopař
hold up the traffic wstrzymywać ruch
honk trąbić troubit
hood (car) maska kapota
horn houkačka
horsepower koń mechaniczny
horsepower koňská síla (HP)
hubcap kołpak
ignition key klucz do zapłonu
ignition key klič zapalovaní
in gear biegu (na _)
injection wtrysk
injection pump pompa wytryskowa
internal combustion engine silniki spalinowe
jack lewarek zvedák
jalopy gruchot
jeep, tramp, vagabond łazik
leaded petrol etylina
lead-free petrol (gasoline) benzyna bezołowiowa
lead-free/leaded petrol (gasoline US) benzina naturálna / s olovem
license plate poznávací značka
lorry, truck ciężarówka
motor-car body nadwozie samochodu
muffler tłumik wydechowy
numberplate tablica rejestracyjna
one-way jednokierunkowy jednosměrný
overdrive, step-up gear nadbieg
oversteering nadsterowność
overtake, pass wyprzedzenie
parking lot (US), car park (UK) parking parkoviště
petrol (UK), gasoline (US) benzyna benzín benzin
pick- up truck, van półcieżarowy (samochód _)
piston tłok píst
piston head główka tłoka
piston, crowd tłok
pneumatic tire, tube, air chamber dętka
power brake hamulec ze wspomaganiem
puncture, flat tire przebicie
radiator (car) chłodnica chladič
rear-view mirror lusterko wsteczne zpětné zrcátko
reckless driver lekkomyślny kierowca
refrigerated truck samochód chłodnia
removal van wóz meblowy
rest area (on the side of the highway) opočivadlo
retreading, recapping (tires) bieżnikowan ie
reverse gear bieg tylny
right of way pierwszeństwo przejazdu
rim (of wheel) felga
road accident wypadek drogowy autonehoda
road adhesion przyczepność nawierzchni
road sign silniční ukazatel, směrouka
roadmap atlas samochodowy
roundabout rondo
routine repair remont okresowy
rules of the road kodeks drogowy
run into a tree wpakować się na drzewo
run someone over przejechać kogoś přejet koho
running-in (engine) doieranie
seatbelt pas bezpieczeństwa bezpečnostní pás
semitrailer naczepa
shock absorber amortyzator
shoulder (road) pobocze
silencer, muffler tłumik dźwięków
simulator naśladownik
skid ślizg
spare parts części zapasowe, zamienne
spare tire (tyre) koło zapasowe rezervní kolo
spark plug świeca zapłonowa zapalovací svíčka
sprinkler, windshield washer, windscreen spryskiwacz
stall (engine) utknięcie silnika
stall (motor) gaśnąć (o silniku)
start the engine nastartovat motor
steering wheel kierownica volant
steering wheel koło kierownicy
street-cleaning truck, watering can polewaczka
stroke (machine) suw
tachometer, revolution counter obrotomierz
tail light światło tylne
tank truck cysterna
third party insurance OC (od opowiedzialności cywilny)
tire (US), tyre (UK) opona pneumatika pneumatika
tire tread bieżnik opony
tow (away) odholować odtáhnout
tow bar drążek holowniczy
traffic lights światła ruchu drogowego semafor
traffic lights sygnalizacja świetlna
traffic regulations przepisy ruchu drogowego
trailer przyczepka
transmission (gear) przekładnia
tread, wheel track rostaw kół
truck (US), lorry (UK) cieżarówka náklaďak
turn right zahnete do prava
turn signal, indicator kierunkowaskaz
undergo repairs naprawie (być w _)
van furgonetka
vehicle pojazd vozidlo
violate the right-of-way wymuszać pierwszeżstwo
warm-up (of engine) nagrzewanie silniku
windshield szyba przednia
windshield wiper spłuczka szyby przedniej
windshield wiper wycieraczka stěrač
Yield Right of Way Ustąp Pierwszeństwa Przejazdu
yield right-of-way ustępować pierwszeństwa przejazdu
Ive got a flat tire. (tyre UK) Měl jsem píchnul jsem.
stalls (engine) gaśnie.(motor)
The battery's dead. Baterie je vybitá.
the engine won't start silnik nie zapala nechytá mi motor
back up (car) cofać się
run in a car docierać silnik

Banking terms

amortise umarzać
bad payer oporny płatnik
bad, irrecoverable debt dług nieściągalny
balance acco unts obrachować się
balance in hand saldo kasowe
balance to your credit saldo na waszą korzyść
bank account bankovní účet
bank clerk bankowiec
bank employee bankovní zaměstnamec
bank statement wyciąg z konta bankowago výpis z účtu
bank statement bankovní výpis
bank transfer převod (bankovní _)
banker bankéř
banker's acceptance akcept bankowy
bearer (of a check) okaziciel doručitel
bearer of a check wzstawca czeku
borrow on security pożyczać pod zabezpieczenie
cancel a check anulować czek
cash a check spieniężyć czek
cash in hand, balance in hand środki w kasie
cash surplus superata kasowa
cashier's check czek gotówkowy
certified accountant biegły księgowy
check account rachunek oszczędnościowo-rozniczowy
checkbook książeczka czekowa
clearing bank bank kliringowy
clearing house izba rozrachunkowa
collateral, security dodatkowe zabezpieczenie
commission prowizja
compound interest odsetki składanie, procent składalny úrok z úroku
compulsory loan, (capital) levy danina
credit úvěr
creditor wierzyciel věřitel
crossed check czek (nie)określony, krosowany
due, outstanding należny
fall into arrears, be behind zalegać z czymś)
fixed capital kapitał trwały
fixed capital majątek trwały
fixed deposit lokata o stałym oprocentowaniu
fixed interest odsetki stale
fixed yield investment inwestycja o stałym oprocentowaniu
forfeit of security przepadek kaucji přijít o zálohu
frozen account zmrazený účet
in arrears, outstanding zaległy
insufficient funds brak pokrycia
interest (yield - ) úrok (přinášet -y)
interest-free bezúročný
issue of a check wystawienie czeku
issue to a bearer wystawić na okaziciele
loan půjčka
low-interest loan pożyczka nisko oprocentowana
mortgage obciążać hipoteka
mortgage debenture obligacja hipoteczna
mortgage sth obciążać coś hipoteką
outstanding debt, receivables wierzytelność -ści
outstanding debts należności zaległe
overdraft debet
overdraft przekroczenie konta
overdrawn credit przekroczony (kredyt _)
payable on sight awista (płatny _)
principal and interest kapitał z odsetkami
rate of interest úroková míra
savings deposit wkład oszczędności
security (against) kaucja (za -ą)
security, gage zabezpieczenie
service of a loan obsługa kredytu
settle accounts rozrachować
settlement rozrachunek
settling, settlement rozliczenie
stop a check wstrzymać (wypłatę) czeku
uncovered check czek bez pokrycia
unrecoverable debt nieściągalny (dług _)
usurer lichwiarz
usury lichwa
withdraw money from the account podjąć pieniądze z kontu
withdrawal podjęcie pienidzyę

Budget terminology

in English, Polish, Czech
www.langsites.com
account into arrears zaległy rachunek
account of expenses rachunek kosztów i nakładów
amount due, outstandings należność
assets wkłady kapitałowe
auditing rewizja ksieg
back interest zaległe odsetki
backlog, arrears zaległości
balance (budget) część pozostała bilance, zůstatek
balance (close) the books zamknąć księgi
balance brought (carried) forward bilans z przeniesienia
balance brought forward saldo do przeniesienia
balanced budget budżet różnowany
budget cuts cięcie budżetowe
budgetary burden obciazenia budzetowe
budgetary imbalance nierównowaga budzetowa
budgetary item pozycja budżetu
budgetary overshoots przekroczenie zalozen budzetowych
cash expenditures rozchody kasowe
cash income wpływ gotówkowy
cash-flow strumien pieniadza, samofinansowanie brutto
consolidated balance bilans zbiorczy
costs incurred by... Koszty poniesione przez
current account běžná platba
current assets, rolling, working capital kapitał obrotowy, środki obrotowy
earnings, receipts wpływy
entertainment expenses wydatki na reprezentację
expense, expenditure rozchód
frozen assets aktywa zamrożone zablokovaná aktiva
incidental costs koszty uboczne
incidental expenses wydatki uboczne
interim budget prowizorium budżetowe
liabilities pasywa pasiva
liabilities, indebtedness dług, zadłużenie dluh zadlženie
pass a budget uchwalić budżet
profit and loss account rachunek zysków i strat
receipt side of budget strona przychodowa budżetu
spending side of budget strona rozchodowa budżetu
tangible assets aktywa materialne

Insects

ant mrówka mravenec
anthill mrowisko mraveniště
arachnids pajęczaki
bee pszczoła včela
beetle, may- bug chrabąszcz
bumblebee trzmiel
butterfly motyl motýl
caterpillar gąsienica
centipede stonoga
chrysalis poczwarka
cockroach karaluch šváb šváb
cockroach prusak
dragonfly ważka
earthworm dżdżownica
firefly, glow-worm, skylight świetlik
flea pchła blecha bicha
fly n mucha moucha mucha
grasshopper konik polny, pasikonik
hornet szerszeń sršeň
insect owad
ladybird biedronka
locust, swarm of insects szarańcza
louse wesz
mosquito komar komár komár
moth ćma můra nočný motýľ
moth mół můra
praying mantis modliszka
silkworm jedwabnik
wasp osa

General economic terms

(cash) advance, initi al payment zaliczka (w gotówce)
(profit) margin marża marže, ziskové rozpětí
(public) accountant rachmistrz účetní
abatement obalenie 2
abstract, statement (account) wyciąg 2
accident insurance pojištění proti úrazům
accountant, bookkeeper księgowy, kontroler účetní
accounting, bookkeeping księgowość, rachunkowość účetnictví účtovníctwo
accrued interest nagromadzone odsetki
accrued interest odsetki narosle
acknowledge receipt potwierdzić odbiór
acquisition nabycie opatření
actuarial tables tabele śmiertelności, aktuarialne
actuary rzeczoznawca ubezpieczeniowy
additional charge doliczenie přirážka
advance akonto předem (platba _)
advance (money), down payment, instalment zadatek
advance payment zaliczka na dobírku, dobírková zásilka
advance, loan pożyczka
affluence, wealth dostatek blahobyt
agio, premium agio
agriculture rolnictwo zemědělství pol'nohospodárstvo
agri-food sector sektor rolnospozywczy
aid in kind pomóc w naturze naturálie
all-in ogółem celkový
all-in price cena łączna paušalní
allocation przyznanie, przydzial
allocation and payment of dividends rozdzielenie i wyplata dywidend
allowance, compensation, fee wynagrodzenie
allowance, expense account dieta
amount entered zaksięgowana (suma _)
Annual (General) Meeting doroczne zgromadzenie usziałowców
application for credit wniosek kredytowy
application form formularz wniosku, złoszeniowy formulář žádosti
apply for a job/visa ubiegać się o pracę/wizę
appropriate, allocate, earmark asygnować /wy-
arrears zaległości nedoplatek nedoplatok
asking price cena ofertowa, cena wyjściowa
assessment of costs ustalenie kosztów
assets (and liabilities) aktywa (i pasywa) aktiva a pasíva, bilanční účty
assignee, grantee, transferee cesjonariusz
assistant manager pomocnik dyrektora
at cost price cenie kosztu (po _)
ATM bankomat peněžní automat
auction, bidding licytacja aukce, dražba
auctioneer licytator dražitel, -ka
auditor, chartered accountant rewident, kontroler księgowy revizor
auto accident and theft insurance autocasco
average, average adjustment dyspasza
awarding a contract przyznanie kontraktu
back rent czynsz zaległy
backdate antydatować antedatovat
backwardation (stock exchange) deport
balance of payments bilans płatniczy platební bilance
balance of trade bilans handlowy
bankrupt bankrut bankrotář
bankruptcy, insolvency upadłość bankrot, úpadek, konkurs
bar code kreskowy (kod _)
bargaining power siła przetargowa
barter wymiana towarowa
barter wymienny (handel _) barterový obchod
barter, trade frymarczyć
bear the costs ponosić koszty
bear, bear seller blankista
become due, mature przypadać do zapłaty
behind time po czasie
belongings dobytek
benefactor, donor ofiarodawca
bid wezwać
bid for sth oferować cenę
bid, offer to buy oferta kupna
bill wystawiać rachunek
bill of debt rewers dłużny
bill of exchange trata
bill of lading konosament konosament
bill of sale akt kupna-spredaży dodací list, kupní smlouva
bill of sale kwit zastawny
birth-rate, population growth przyrost naturalny porodnost
blank check czek in blanco bianko šek
board meeting posiedzenie zarządu
board of directors rada dyrektorów správní rada
bond of security rewers gwarancyjny
bonus issue emisja gratisowa
bonus, royalty, percentage of profits tantiema
bottling plant rozlewnia
branch manager dyrektor oddziału
branch office filia
break the bank rozbić bank
budget budżet budžet, rozpočet rozpočet
building society kasa mieszkaniowa
building society towarzystwo mieszkaniowe
bulk commodity hromadná komoditá
bulk freight towar luzem
bullion kruszec zlaté pruty, cihly
business podnikání
business day, weekday dzień powszedni
businessman przedsiębiorca obchodník
buying / selling rate nákupní / prodejní kurz
capital goods dobra kapitałowe investiční statky
capital outlay nakłady inwestycyjny
cargo/freight traffic ruch towarowy
cash on delivery płatne przy odbiorze
cash on delivery pobranie (po -m)
cash on delivery zaliczenie (za -m) dobírka,
cash payment wpłata w gotówce
cash shortage manko
cash transactions obrót gotówkowy
Caveat emptor Niech kupujący Się strzeże
cession of rights cesja praw
chain (stores) řetězec
chamber of arbitrage izba rozejmcza
Chamber of Commerce izba handlowa
charge, debit, debit, incriminate obciążać
circulation of capital obrót kapitału
claim pohledávka
claim form roszczenia (dokument -)
clawback cofnięcie ulgi podatkowej
clear a check rozliczyć czek
client interesant
commercial traveller komiwojażer
commission (on a _ basis) komis (na zasadzie -u)
commodity, merchandise towar zboží tovar
competitiveness konkurenceschopnost
consignment powierzenie
consolidate wzmacniać
construction budowla stavebnictví
consumer spożywca spotřebitel
consumer goods spotřební zboží
consumer society spotřební společnost
consumption spożycie spotřeba
contacts styky
contract, aggreement, pact umowa smlouva dohoda
Contracting Authority Instytucja Kontraktujaca
contractor kontrahent podnikatel, dodavatel, stavitel
contractor, performer wykonawca
contractual, conventional umowny
contribution, input, deposit, refill wkład
co-operative spółdzielnia družstevní
copy, duplicate (invoice) odpis (faktury)
corner akaparacja
cost estimate kosztorys
cost-effective opłacalny rentabilný
craft (industries) rękodzieło
craftsmanship kunszt
credit bureau agencja ratingowa
current account bieżący (rachunek _), kontrokorent běžný účet
curtail expenses obcinać wydatki
customer base zákaznictvo
customers zákazníci
cut down budget obcinać budżet
date of maturity data zapadłości
debt dług dluh dlh, dlžoba
debt collection agency agencja inkasująca
debt collector windykator
debt payable wymagalny (dług)
debtor dlužník
declaration of bankruptcy ogłoszenie upadłości
decline, slump bessa
deduct odliczać
default of payment odklad platby
defray, foot the bill pokrywać koszty
demand popyt poptávka dopyt
deposit lokata bankowa
deposit, installment zadatek
developing country země rozvojová
discount bonifikata, disagio rabat
disposable income dochód rozporzędzalny
distortion of competition naruszenie zasad konkurencji
distributor rozprowadzjący
division of labor podział pracy
domestic market tuzemský trh
door-to-door selling podomní obchod
down payment, installment rata splátka, finanční záloha splátka
draft, draw up a budget sporządzić projekt budżetu
draw on the account podejmować z rachunku
dues skladki czlonkowskie
duty-free zone obszar(strefa) wolnego handlu
economic cycle cykl gospodarczy
economic recovery, boom ożywienie gospodarcze
economics ekonomika
economies of scale ekonomia skali
economy gospodarka hospodářství hospodárstvo
eliminate a competitor wyprzeć konkurenta
employment rate poziom zatrudnienia
endorse a check indosować czek indosovat, parafovat
entrepreneur(s) przedsiębiorca podnikatel(é)
environmental protection ochrana životního postředí
establish a firm założyć firmę
estimate wycena odhad (ceny)
excess supply převis nabídky
executive committee komitet wykonawczy
executive manager dyrektor naczelny
expense, outlay wydatek výdaj, výloha
expiration wygaśnięcie
expiration date data wygaśnieniu
expiry date data upływu ważności
expiry date data wygaśnięcia
export restraint agreement porozumienie o ograniczeniu eksportu
exposed (to,risk) narażonym (być _ na ryzyko) vystavený
external debt zadluzenie zagraniczne
Extraordinary General Meeting Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
facilities (payment _) udogodnienie (płatnicze)
fair price godziwa (cena _)
faltering economy podupadajaca gospodarka
feasibility study analiza wykonalności
feasibilty study analiza mozliwosci wykonania
fiduciary, trustee powierniczy
financial statement, Treasurer's report sprawozdanie finansowe
fine, penalty grzywna pokuta
fire insurance asekuracja od ognia
fixed assets środki trwale
fixed-line operator operator telefonii stacjonarnej
flat (uniform) price jednolita (cena)
flight of capital ucieczka kapitału
fluctuating market kolísavý trh
fluctuations in the exchange rate kurzové výkyvy
foot the bill uiszczać rachunek
foreman mistrz, majster
forward operation operacja terminowa
forwarding agent spedytor
forwarding, shipping wysyłka
franchise holder ajent
free trade volný obchod
free trade area obszar wolnocłowy
free trade area pásmo volného obchodu
gainfully employed pracujacy zarobkowo
GDP PKB - produkt krajowy brutto
general cargo, packed goods drobnica
general meeting walne zebranie
get into debt popaść w długi
GNP PNB - produkt narodowy brutto
grant, subsidy dotacja
guarantee, security poręka záruka ručenie
guarantor, security poręczyciel ručitel ručiteľ
handicraft rękodzieł
hard cash brzęcząca moneta
haulage holowanie
head of department naczelnik wydziału
head office siedziba główna
headquarters kwatera generalna
heavy industry przemysł ciężki
high cost of living drożyna
holding company spółka nadrzędna
import restriction omezení dovozu
import, deliver przywóz, import dovoz dovoz
impose a duty nakładać cło
impose terms narzucać warunki
incentive, stimulus, inducement zacheta
income bracket grupa dochodowa
income, yield przychód
incur a debt zaciągnąć dług
incur debts narobić długów
incur expenditure narazić się na wydatki
indebted zadłużony
independant audit nezávislý audit
industry przemysł průmysl priemysel
inflated prices drożyzna
inflation inflacja inflace inflácia
ingot sztaba kruszcu
initial capital zakładowy (kapitał -)
insertion, payment wkładka
insolvency niewyplacalnosc insolvence, platební neschopnost
installment,advance payment zaliczka záloha záloha
installments (payment in _) splátky (platba na _)
instalment rata
insurance broker broker ubezpieczeniowy
interest odsetki (od) úroky úroky
intermediary pośrednik
internal (external) auditor audytor wewnętrzny (zewnętrzny)
inventory, stock remanent
investment investice
issuer emitent
joint venture společný podník
labor-intensive pracochłonny pracný, namáhavý
labor-saving pracooszczędny usnadňující práci
laissez-faire leseferyzm
lend limit pułap kredytu
letter of recommendation polecający (list _)
levy systems system obciążeń
life assurance ubezpieczenie (asekuracja)na życie životní pojištění
life insurance pay-out wyplata polisy na zycie
lift an embargo uchylić embargo
limited company spółka akcyjna
limited company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
limited partner komandytariusz
limited partnership spółka komandytowa
liquid assets aktywa plynna likvidní majetek
list, quotations ceduła
listed stocks walory notowane na giełdzie
lodge securities as collateral deponować papiery wartościowy w zastaw
lump sum ryczałt
mail order business zásilkový obchod
mail-order trade wysyłkowy (handel _)
majority shareholder akcjonariusz większościowy
make a down payment wpłacić zaliczkę
make a payment wpłaty (dokonywać /dokonać -)
make out a policy wystawić polisę
management prowadzenie
market odbytiště
market economy tržní hospodářství
market share podíl na trhu
market value tržní hodnota
marketable, in great demand pokupny
maturity splatnost
means of payment platidlo
merger łączenie
misuse of funds nadużycie finansowe
misuse of funds sprzeniewierzenie funduszy
mobilize funds gromadzic srodki
monetary walutowy měnový
money order polecenie wypłaty
money order przekaz pieniężny
moneylender pożyczkodawca
negotiable obchodovatelný
net profit czysty (zysk _)
official quotation list ceduła (urzędowa _ giełdowa)
on sale wysprzedaży (na _)
open credit akredytywa bezdokumentowa
out of stock brak na składzie
outbid przelicytować
outlay nakład
overdue przekroczony
overhead price cena ryczałtowa
over-the-counter market wtórny rynek akcji
own funds fundusze wlasne
parent company firma macierzysta
partner (silent _) wspólnik (cichy _)
partnership, company spółka
pawn note rewers zastawny
payee remitent
paying party alimentator
payment authority upoważenie do wypłaty
payment notice wezwanie płatnicze
per capita głowę (na -)
petty cash gotówka podręczna
planned economy gospodarka planowa
pledge, pawnshop lombard
policy holder beneficjent polisy
policy holder posiadacz policy
positive rate of return dodatnia stopa zwrotu
poverty bieda bída bieda
pre-book, advance sale przedsprzedaż
premium, fee, collection składka
prevailing price przeważająca (cena _)
price ex warehouse cena loco skład
price ex-works cena loco fabryka
price range, spread rozpiętość cen
price spread narzut
price support podtrzymanie cen
price-fixing conspiracy spisek cenowy
price-list cennik
private entrepreneur* prywaciarz
production výroba
productivity gains przyrost wydajności
profit sharing udział w zyskach
profitable rentowny
profitable, lucrative dochodowy
profiteer paskarz
profiteering paskarstwo
protectionist ochránářský
provisions (stipulations) of a contract postanowienie umowy
public expenditure wydatki publiczne
public invitation to tender wezwanie do składaniu oferta w przetargu publicznym
purchaser, customer odběratel
purchasing power siła nabywcza
put and call premiowa transakcja z opcją podwójną
put into circulation puścić w obieg
put into circulation puszczać w obieg
quality circle krąg jakości
rate (current _) stawka (_ bieżąca)
rate of growth tempo wzrostu
real estate, property nemavitostí
receipt pokwitowanie
recipient příjemce
reciprocal trade preferences wzajemne preferencje handlowe
reciprocity wyszczególnienie
recovery ożywienie
recovery, debt collection windykacja
redundancy nadmierność
refund v vrátit
registration fee opłata za uczestnictwo
registration fee wpisowe
reinsurance entities podmioty reasekuracyjne
remittance, transfer przelew
renew a contract odnowić (umowę)
renew, extend (validity) przedłużać (ważność)
renewal przedłużenie
renewal (of a policy) odnowienie
repayment odplatnosc
representative, agent przedstawiciel zástupce zástupca
resale odsprzedaż
retail detaliczny
revenue dochód
right of repurchase odkup (prawo -u)
royalty honorarium autorskie
run up large debts zaciagac dlugi
sale, retailing rozprzedaż
sales obroty
sales manager kierownik działu sprzedaży
sales manager kierownik działu zbytu
sample vzorek
sealed envelope zaklejona koperta
seasonal clearance sale wyprzedaż posezonowa
seasonal fluctuations wahanie sezonowe
selection board komisja rekrutacyjna
self-sufficient samowystarczalny
sell out rozprzedać
service a debt obsługiwać dług
settle accounts rozliczyć się
short-term loan krátkodobá půjčka
short-term savings, liquid savings agregat M2
sick leave urlop chorobowy
silent partner cicha wspólnik
silent partnership cicha spółka
small- and medium sized enterprises male i srednie przedsiebiorstwa
SME's MSP malé a středné podniky
SME's small and medium-sized enterprises MsP (male i srednie przedsi?biorstwa)
sold-out vyprodané
solvency wypłacalność
solvent, financially sound wypłacalny
spot check wyrywkowa (kontrola)
spot price cena spotowa
standstill przestój
starting price cena wywoławcza
stimulus, incentive bodziec (dźca dźce)
stipulate in contract ustalać w umowie
stock exchange giełda burza burza
storage dues składowe
stranded costs koszty osierocone
subcontractor podwykonawca
submit a tender składać ofertę
sum, amount částka
superintendent kierownik
supervision, care, servicing dogląd
supplementary payment wyrównanie
supply nabídka
supply and demand popyt i podaż
surveyor, adjuster, appraiser rzeczoznawca
take out a policy uzyskać polisę
take, incur a risk ponosić ryzyko
tax deductions potrącenia od podatków
tax relief, allowance ulga podatkowa
tender, bid oferta przetargowa
Third World country země třetého světa
time-sharing podział czasu
top management ścisłe kierownictwo
top-up from the budget uzupelnianie (doplat bezposrednich) z bud?etu econbudg
trade deficit deficyt bilansu handlowego
trade disupute spór handlowy
trademark obchodní značka
tradesman kupiec
trading partner partner handlowy
transfer przelew (dokonać -)
transfer of a claim cesja wierzytelnosci
transferable document przenoszalny dokument handlowy
treasury pokladna
Treasury Bill weksel skarbowy
trust fund fundusz powierniczy
tuition czesne
turnover tax obrotowy (podatek -)
under lease wydzierżawiony
underdeveloped gospodarczo zacofany
undertaking, firm przedsiębiorstwo podnik podnik
unemployment bezrobocie nezaměstnanost
unemployment rate míra nezaměstnanosti
unit trust fundusz otwarty
valuation oszacowanie
venture przesięwzięcie
voucher dowód kasowy
wholesale hurt, hurtowy
wholesaler hurtownik
wholesalers, warehouse hurtownia
written calls sprzedane opcje na kupno
written off (debts) anulowane
yield, productivity wydajność
zero-rated stawce (o zerowej _)

In the City

address

adres

adresa

 

apartment

mieszkanie

byt

 

at home

w domu

domů

 

at the police station

 

na policii

 

bakery

piekarnia

pekařství

 

bar

bar

bufet, automat

bar, bufet

bookstore

księgarnia

knihkupectví

kníhkupectvo

bridge

most

most

 

butcher's

sklep mięsny

řeznictví

 

cashier

kasa

pokładna

 

cemetary

cmentarz

hřbitov

cintorín

church

kościół

kostel

kostol

cinema, movie theater

kino

kino, biograf

kino

city

miasto

mĕsto

mesto

city hall

ratusz

radnice

 

class

klasa

třída

 

department store

dom handlowy

obchodní dům

 

drugstore

drogerie

drogeria

 

embassy, consulate

ambasada, konsulat

velvyslanectvi

 

estate, property

posiadłość

majetek

majetok, nehnuteľnosť

forest

las

les

les, hora

guest house

pensjonat

penzión

 

harbo(u)r, port

port

přístav

prístav

hospital

szpital

nemocnice f.

 

hotel

hotel

hotel

hotel

inn, roadhouse

zajazd

hostinec

 

intersection

skrzyżowanie

křižovatka

 

jewelry store

 

bižutérie

 

lake

jezioro

jezero

 

library

biblioteka

knihovna

knižnica

market

targ, rynek

trh

 

meadow, field

polana

louka

poľana, čistina

monument

pomnik

pomník

pomnik

monument, antique

zabytek

památka ż1

 

nowhere

nigdzie

nikde, nikam

 

outside

na zewnątrz

venku

vonku

pharmacy

apteka

lékárna

lekareń

place

miejsce

místo

 

post office

poczta

pošta

pošta

public lavatory

ustęp publiczny

veřejny záchodek

 

restaurant

restauracja

restaurace

reštaurácia

school

szkoła

škola

škola

shop, store

sklep

obchod

 

side street

boczna ulica

boční ulice

 

skyscraper

drapacz chmur

mrakodrap

 

HELLO GOODBYE

Come in. proszę wejść račte dál  
dear! kochanie! miláčku  
farewell, sendoff pożegnanie rozloučení rozlúčka
Finally we meet. Wreszcie się spotkaliśmy. Konečne jsme se sešli.  
Good afternoon. Dzień dobry (po południu) Dobre odpoledne!  
Good day Dobrý den! Dzień dobry!  
good day dzień dobry dobrý den dobrý deń
Good evening Dobry wieczor! Dobrý večer!  
Good morning Dzień dobry! (rano) Dobré rano! Dobré jítro!  
good night dobranoc dobrou noc dobrú noc
Good-bye Do widzenia! Na shledanou!  
Good-bye (on the phone) Do usłyszenia! (przez telefon) Na slyšenou!  
Good-bye then żegnaj! Sbohem!  
Goodnight Dobranoc! Dobrou noc!  
Great, thanks. Dziękuję, doskonale. Dekuji, výborne.  
greet pozdrowić pozdravovat  
Greetings Serwus! Ahoj!  
Have a pleasant stay. życie państwu przyjemnego pobytu. Přeji vám příjemny pobyt.  
hi cześć nazdar  
Hi (also 'Bye) Cześć! Nazdar!  
How are things with you? Co słychać u ciebie? Co je u tebe nového?  
How are you doing? Jak się masz? Jak se máš?  
How are you doing? (formal) Jak się pan miewa? Jak se máte?  
How is your wife doing? Jak się czuje pańska żona? Jak se daří vaší žene?  
I can't complain Mie mogę narzekać. Nemůžu si naříkat.  
Pleased to meet you. Miło mi, że pana spotykam. Teší me, že vás vidím.  
See you Na razie! Mej (Mejte) se dobře!  
See you soon Do szybkiego zobaczenia! Brzy na videnou!  
See you soon! Do zobaczenia wkrótce! Brzy nashledanou!  
See you tomortow Do jutra! Zítra na shledanou!  
So so. Jako tako. Jakž takž.  
until next time na razie tak zatím  
What are you up to? Co porabiasz? Co deláš?  
When can we meet again? Kiedy się znowu zobaczymy? Kdy se zase uvidíme?  
Have a good time Bawcie się dobrze! Dobře se bavte!  
Have a good trip Szczęśliwej podróży! št'astnou cestu!  
Have fun Przyjemnej zabawy! Příjemnou zábavu!  
I hope we meet again soon. Mam nadzieję, że wkrótce znowu się zobaczymy. Doufám, že se brzy zase uvidíme.  
I'll be right back. Zaraz wrócę. Hned jsem zpátky.  
Say hello to your wife for me. Prozdrowienia dla żony. Pozdrawujte manželku.  
Shame you can't stay longer. Szkoda, że pan(i) nie może jeszcze zostać. škoda, že nemůžete ješte zůstat.  
Thanks for coming. Dziękujemy za wizytę. Dekujeme za návstevu.  
Thanks for the lovely evening. Dziękuję za miły wieczór. Dekuji za milý večer.  
Unfortunately I have to say goodbye. niestety, muszę się pożegnać. Bohužel, musím se rozloucit.  
When will we meet again? Kiedy się znowu zobaczymy? Kdy se vas uvidíme?  
When will we see you again Kiedy pana znowu zobaczymy Kdy ás zase uvidíme  

Legal Terms

adwokat praktyk litigation practitioner
akt cesji deed of transfer
akt oskarżenia indictment (act of _)
akt swobód obywatelskich Bill of Rights
akt zobowiązania deed of covenant
akta sprawy dossier
alochton alien, foreigner
areszt custody
areszt dla młodocianych detention center
areszt domowy house arrest
areszt doraźny summary arrest
awizo letter of notice
badanie za pomocą cross-examination
banita outlaw, exile
bezstronność impartiality
biegły assessor, expert witness
brawura recklessness
bronić w sprawie plead
cedent assignor, transferor
cieżar dowodu burden of proof
ciężkie uszkodzenie ciała grievous bodily harm
cywilu (w _) plainclothes
czyn karalny punishable offence
czyn nierządny indecency, obscene behavior
delikt tort
deprawacja nieletnich corruption of minors
dochodzenie (wstępne) investigation (preliminary _)
dolny wymiar karny minimum sentence
dom publiczny brothel
dom zastępczy foster home
domniemanie niewinności presumption of innocence
dopust Boży act of God
dowód istotny material evidence
dowód przestępstwa corpus delicti
dowód rzeczowy exhibit (trial)
dręczyciel torturer, molester
dwużeństwo bigamy
dziki lokator squatter
egzekutor sądowy bailiff, marshall
fabrykować dowody plant evidence
fałszywe zeznanie perjury
formularz roszczenia claim form
geszeft racket
gmach sądu courthouse
godzina policyjna curfew
gończy (list) warrant for arrest
grabież looting
infamis outlaw
izba zatrzymań detention centre
izolatka solitary confinement
kadencja term (of office)
kanciarz crook, swindler
karencja grace
kaucja sądowa bail
kodeks pracy labor law
komisja śledcza committee of inquiry
komitet redakcyjny drafting committe
kompensata szkody compensation for damage
kompensata za utratę dochodów compensation for loss of earning
kompetencja jurisdiction
konszachty collusion
kontrasygnować countersign
kontrola sądowa judicial review
krzywoprzysięgać perjure
krzywoprzysięstwo perjury
kuplerstwo living off immoral earnings
łaska favor, grace, clemency, mercy
łaski (prawo -) right to reprieve
ława oskarżonych dock (in court)
ława przysięgłych jury (box)
ławnik juror, alderman
list gończy warrant for arrest
lista przestępstw criminal record
luka prawna legal loophole
macenas lawyer
maltratowana żona battered wife
malwersacja embezzlement
malwersant embezzler
małżeńska współnota majątkowa joint property of spouses
metryka urodzenia birth certificate
mężobójstwo manslaughter
młotek gavel
młotek (przewodniczącego) gavel
molestowanie seksualne sexual harassment
mord manslaughter
mównica rostrum
nadanie bestowal, grant
nakaz aresztowania arrest warrant
nakaz rewizji search warrant
nakaz sądowy warrant
nakaz urzędowy writ
należyta staranność due diligence
naoczny świadek eyewitness
napad rabunkowy robbery
napaść kwalifikowana aggravated assault
napastnik attacker
naruszający porządek publiczny w stanie nietrzeźwym drunk and disorderly
naruszenie prawo breaking the law, infringement
naruszenie prywatności invasion of privacy
nauki sądowe forensic science
niedotrzymanie umowy brach of contract
niedozwolony illicit
nieistotny prawnie void
nieobecność (pod _) in absentia
nieostrożna jazda reckless driving
nieprzyzwoite obnażenie się indecent exposure
nierząd prostitution
niestawiennictwo failure to appear
nieumyłślne zabójstwo manslaughter
niewłaściwa identyfikacja case of mistaken identity
niezbywalny inalienable
obciążenie liability
objazdowy (sąd _) circuit court
obliga (bez -) without prejudice
obmowa slander
obrabowywać mug, rob
obraza majestatu high treason
obraza sądu contempt of court
obrona własna self-defence
obrońca z urzędu public defender, court-appointed lawyer
obronie (w - własnej) in self-defence
obszukiwać frisk
obwiniony accused
ochrona danych data protection
oczyścić z zarzutów clear of charges
odesłać sprawę do komisji refer a question to a committee
odeslanie do kraju repatriation
odpis uwierzytelniony certified copy
odpowiadać na zarzuty face a charge
odpowiadać z wolnej stopy be released pending trial
odpowiedź pozwanego plea
odpowiedzalny za liable for
odpowiedziałność ograniczona limited liability
odpowiedziałność umowna contractual liability
odszodowanie za utratę zarobków compensation for loss of earnings
odzyskiwać posiadanie repossess
ogół praw corpus
okoliczności łagodzące extenuating circumstances
okoliczności obciążające aggravating circumstances
okup ransom
opieka prawna guardianship
opłata wpisowa registration fee
orzeczenie wstępne preliminary ruling
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości case law of the Court of Justice
oskarżenia (świadek -) witness for the prosecution
oskarżony the defendant, the accused
oskarżyciel plaintiff
oskarżyciel publiczny Public Prosecutor, district attorney (US)
oskarżyciel sądowy prosecutor
osoba fizyczna natural person
osoba prawna legal person, entity
osobowość prawna legal personality
ostateczny termin zgłoszenia deadline for submission
ostatnia wola last will and testament
paser fence
paserstwo receiving stolen goods
paszkwil libel
paszkwilowy libellous
patent zgłoszony patent pending
pełnoletność legal age, majority
piecza care, custody
pieniacki litigation-happy
pieniacz vexatious, litigious
pochwala citation
podpalenie arson
podwójne obywatelstwo double citizenship
podżegnanie do nienawiści rasowej incitement to racial hatred
polubownie (załatwić sprawę _) out of court (settle _)
pomówienie malicious falsehood, slander
pomyłka sądowa miscarriage of justice
ponosić odpowiedzialność bear responsibility
poręczenie guarantee, bail, warranty
pościg za złodziejem hot pursuit
posiedzenie przy drzwiach zamkniętych closed-door meeting
pośrednik mediator
poświadczenie probate
poszlaka circumstantial evidence
potwarca slanderer
potwarczy defamatory
potwarz slander, libel
powód plaintiff
powództwo complaint, claim, action
pozew citation, summons, writ
pozwany defendant (in a civil suit)
pozwolenie na budowę planning permission
pozywać/pozwać cite, summon,sue
prawmocny legally binding
prawo autorskie copyright
prawo materialne substantive law
prawo pobytu residence permit
prawo precedensowe case law
prawo spadkowe law of succession
prawo zestawu lien, right of lien
prawo zwyczajowe common law
prawoznawstwo jurisprudence
prokurator prosecutor
protokolant précis-writer
przedawnienie limitation, prescription
przedawnienie (_zobowiązania) limitation (of liability)
przedstawić zarzut bring a charge
przestrzegać prawa abide by the law
przeswkód i utrudnień (bez -) without let or hindrance
przyładna kara exemplary sentence
przymusem (pod _) duress (under _)
przypis footnote
przypisywać komuś istnienie motywu impute a motive to sb
przysięga oath, sworn attestation (in court)
przysięga na wierność oath of allegiance
przysięgać take an oath
przysięgły sworn (jury member)
przysposobione (dziecko -) foster child
radca prawny legal adviser, solicitor
radcostwo post of a (legal) advisor
razące niedbalstwo gross neglect
referat paper, report
rejent notary (public)
rękomia warranty
rewizja osobista body search, strip search
rezultat niepomyślny adverse outcome
rościć prawo claim
roszczenie claim (damages)
rozprawa otwarta open hearing
rozprawa sądowa trial
rzecznik prasowy press officer
sąd apelacyjny Court of Appeal
sąd pierwszej instancji court of the first instance
sąd przysięgłych jury
sądownictwo jurisdiction
sądownictwo 2 judiciary (the -)
sądowy judicial
sala obrad komisja meeting room
ściganie prosecution
sędzia judge
sędzia pokoj magistrate
sekcja zwłok autopsy
siła wyższa act of God, force majeure
skazać kogoś na 5 lat więzenia

 

skazaniec convict
skazujący (wyrok -) guilty verdict
skazywać/skazać sentence
skład komisji composition of a committee
skuty handcuffed
śledczy (areszt -) custody
służba porządkowa ushers
sprawa w toku pending case (in court), lis pendens?
spreczność interesów conflict of interest
sprzedajność influence peddling
sprzeniewierzać embezzle, misappropriate
stan poprzedni status quo ante
strona przeciwna adverse party
sutener pimp
sypać squeal, grass
szalbierstwo fraud
szalowanie slander
terminu (bez ustalenia -) sine die
toku (w _) pending
tytuł własności title deed
uchylać się od płacenia podatków evade tax
uchylenie abolition, annulment
ucieczka z miejsca wypadku hit and run
ugoda sądowa plea bargaining
ułaskawiać /wić pardon
umotywowany reasoned
umowa przedślubna marriage settlement
umowa typowa standard contract
uniewinnienie acquittal
uprawniać entitle
uprawnione oczekiwania legitimate expectations
urząd patentowy patent office
urząd ziemski Land Registry
usiłowanie zabójstwa attempted murder
ustalony okres fixed term
utrudnianie pracy policji obstructing the police
utrzymywanie maintenance
uwalniać acquit, discharge, exonerate
uzgodnienie reconciliation
uzus custom
warunkowe (zwolnienie -) parole
wezwanie do sądu subpoena
wiek uprawniający age of consent
wielożeństwo polygamy
więżniarka paddy wagon
winowajca culprit
włamywacz burglar
wnosić sprawę do sądu bring a case to court
wskaźnik przestępczości crime rate
współwinny accessory, accomplice
wstąpić na drogę sądową take legal action
wstecz (działać -) retract
wsteczną (z mocą _) retroactive effect (with _)
wszczynać postępowanie start legal proceedings
wtargnąć trespass
wtargnięcie siłą forcible entry
wychowanek foster child
wydostawać kogoś za kaucją bail sb out
wydziedziczać disinherit
wydziedziczać disinherit
wyeksmitować evict
wyjmować spod prawa outlaw
wykładnia interpretation
wykroczenie misconduct
wymiar karg term of imprisonment
wymuszenie extorsion
wyraźna zgoda express consent
wyrok z zawieszeniu suspended sentence
wyrozumiałość clemency
występek felony, crime, misdemeanor
wywrotowa (działalność -) sedition
zakład karny correctional institution, penitentiary
zamiarem bezpośrednim (z _) malice aforethought (with _)
zaniechać roszczenia abandon a claim
zaniedbanie rażące gross negligence
zaplanowany pre-meditated
zaprzysiężony sworn in (witness)
zarządzenie sądu court order
zastępstwo (prawne) legal representation
zawieszenie egzekucji stay of execution
zawinić (perf) commit offence, be guilty
zawisły pending
zbiegowisko przestępne unlawful assembly
zbiór praw corpus
zbrodnia crime, felony
zerwanie breach
zespół badawczy study group
zeznawać give evidence
zezwolenie na pobyt residence permit
złodziej thief
złodziejaszek petty thief, pilferer
zmowa cena price fixing
zmowie (działanie w -) collusive action
znaczek badge, tag
znawca prawa legal expert
zniesławiać /wić libel, slander
zniesławiający libellous
zrażać alienate
zrzec się prawa abandon right
zrzeczenie się (roszczenia) abandonment, waiver (of a claim)
zwalniać warunkowo parole
związek przestępczy unlawful assembly, organised crime
zwołanie zebrania convocation of a meeting
zwolnienie bezprawne wrongful dismissal
zwolnienie ze kaucją bail
zwyczajowe (prawo -) common law

Medical terminology

abortion aborcja potrat
abortion przerwanie ciąży
abrasion otarcie
abscess ropień
aching, dull pain pobolewanie
acidosis kwasica
acne trądzik
acquired disease choroba nabyta
after-effects, complication powikłania
ailment dolegliwość
allergy uczulenie
an(a)emia niedokrwistość
anaemic niedokrwisty
anaesthetic środek znieczulający
aneurysm tętniak
angina pectoris dusznica bolesna
anorexia łaknienia (brak -)
antibody przeciwciało protilátka
anticoagulant drugs przeciwzakrzepowe (leki -)
antigen antygen antigen
appendicitis wyrostek robaczkowy
arteriosclerosis miażdżyca
arteriosclerosis stwardnienie tętnic
artificial repiration sztuczne oddychanie metoda usta-usta
asbestosis pylica azbestowa
asthma dusznica záducha (astma)
asthma (chronic) dychawica
asthmatic dychawiczny
bacillus prątek
barley 2) stye jeczmie ječmen
be referred to a consultant skierowanym (zostać -do specjalisty)
bedridden obłożnie chory
bedsore odleżyna
benign niezłośliwy
benign tumour nowotwór łagodny
black eye podbite oko, siniak pod okiem
blackhead wągier, wągr
blemish, flaw, diathesis (med) skaza
bloated feeling nadýmání
blood circulatiion krążenie krwi krevní oběh
blood count krevní obraz
blood donor krwiodawca dárce krve
blood poisoning otrava krve
blood pressure ciśnienie krwi tlak vzduchu
blood transfusion krevní transfuze
bloodcells (white/red) ciałka krwi (białe/czerwone)
boil, abscess czyrak
botulism jad kielbasiany
bradycardia, slow heartbeat rzadkoskurcz
brain concussion otřes mozku
bronchitis nieżyt oskrzeli
bruise, black eye siniak modřina modrina
bump, tumour guz
by inhalation wziewnie
Caesarean section cesarskie cięcie
cancer rak rak, rakovina rak
carcinogenic rakotwórczy
case history anamnéza
cataract zaćma
cataract, film over eye bielmo
catheter cewnik
cavity, carie zubní kaz
cerebral haemorrhage, stroke wylew (krwi do mózgu)
cesarian section cesarskie cięcie
childbirth, delivery połóg
childbirth, labor, delivery poród porod pôrod
cholelithiasis kamica żółciowa
cholera cholera
chronic disease przewekła (choroba -)
circulation of the blood krwiobieg
circumcise obrzezać
circumcision obrzezanie
cirrhosis marskość wątroby
cleft palate rozszczep podniebienia
clinical evaluation of medicines klinacké hodnocení léčiv
clot zakrzep
coagulation (clot) skrzep (krwi)
colic kolka
coma, sleepiness, sleeping sickness śpiączka
compress okład
congenital disease choroba wrodzona
conjunctivitis nieżyt spojówek
conjunctivitis spojówka (zapalenie -ek)
constipation obstrukcja zácpa
contagious zaraz2liwy nakažlivý
contraindication przeciwwskazanie
convulsions drgawki
corn, callus nagniotek
coronary thrombosis zakrzepica tętnicy wieńcowej
corpuscles (red/white) krwinki białe/czerwone
cough kaszleć kašlat
cramp kurcz křeč
cramps, convulsions drgawki křeče krče
curettage łyżeczkowanie
curettage (of the womb) skrobanka
cyanosis sinica
cyanosis, blueishness sinica
cyst cysta, torbiel
cystoma torbielak
dandruff łupież lupy
deafness głuchota
decompression illness, caisson disease kesonowa (choroba _)
dehydration odwodnienie
dental plaque osad nazębny
depression, affliction przygnębienie
dermatology kožní lékařský
detection (disease) wykrycie
detox kuracja odwykowa
diabetes cukrzyca cukrovka
diabetic cukrzyk
diarhoeia rozwolnienie, biegunka průjem, běhavka hnačka
diastolic (pressure) rozkurczony
digestion trawienie trávení, zažívání
diphtheria błonica, dyfteryt
discern, diagnose (disease) rozeznać
disharmony, diarrhoea rozstój
disinfect odkażać/odkazić
disinfecting drugs odkażające (leki -)
diuretic moczopędny močopudný
dosage dawkowanie
dose dawka
dragée drażetka
drain (med) sączek
drip kroplówka, wlew dożylny
drip (Baxter) kroplówka
dysentery czerwonka
dyspnea, shortness of breath duszność
eczema wyprysk
effervescent tablet tabletka musująca
emphysema rozedma
encephalitis encefalitida
enema lewatywa
enteritis nieżyt jelit
epidural nadoponowe (znieczulenie _)
epilepsy padaczka padoucníce padúcnica
excruciating pain rozdzirający (ból -)
extract a tooth wyrywać ząb
exudation wysięk
farsightedness dalekowzroczność
first degree burn oparzenie pierwszego stopnia
fistula przetoka
flatulence wzdęcie
flu, influenza chřipka
food poisoning otrava potravinami
fungicide grzybobójczy
gangrene zgorzel
gastric ulcer wrzód żołądka
gastritis nieżyt żołądka
general practitioner všeobecný lékař
German measles, rubella różyczka zarděnky
get a filling zaplombovat zub
glaucoma jaskra
gnawing pain, shooting pain darcie
goitre powikszenie tarczycy
goitre wole
gonorrh(o)ea rzeżączka
gout dna
gout podagra
gout, rheumatism gościec
haemorrhage krwotok
half-life półokres trwania
harelip warga (zajęcza -)
have a blister on.. pęcherz na… (mieć -)
healer léčitel
hearing impairment upośledzenie słuchu
heart attack atak serca, udar serca srdoční záchvat
heart attack zawał serca srdční infarkt infarkt
heart palpitations kołatanie serca
heat exhaustion udar cieplny
hernia przepuklina; ruptura tříselná kýla
herpes, cold sore opryszczka
herpes, lichen liszaj
Hippocratic oath Hippokratová přísaha
HIV-positive nosiciel wirusa HIV
hypertension nadciśnienie
hypotension niedociśnienie
immune system układ odpornościowy
impacted tooth ząb wklinowany
incurably ill nieuleczalnie chory
infection zakażenie, infekcja nákaza, infekce
infirmary lecznica
inflammation, hay fever, colitis nieżyt
inherited disease choroba dziedziczna
injury, trauma obrażenie
innoculate očkovat
inoculation posiew
inoculation, grafting szczepienie
intensive care unit OIOM (odział intensywnej opieki medycznej) jednotka intenzivní péče
intensive care unit jednotka intenzivní péče
intramuscular injection domięśniowy (zastrzyk -)
intravenous dożylny
irritability drażliwość
ischemia niedokrwienie
I've lost a filling. vypadla mi plomba
jaundice žloutenka
labor (birth) porodowy
laryngitis nieżyt krtani
latent utajony
lead poisoning ołowica
leprosy trąd
leukaemia białaczka
lockjaw szczękościsk
loss, cavity (tooth) ubytek
low blood sugar, hypoglycemia niedocukrzenie (hipoglikemia)
lumbago ústřel
male nurse, medical assistant felczer
malignant tumour nowotwór złośliwy
mange, scabies świerzb
measles odra spalničky
medical certificate zaszwiadczenie lekarskie
medical find lékařský nález
medical opinion lékařské dobrozdaní
medical record chorobopis
medical student medik
medical treatment lékařské osetření
melanoma czerniak
meningitis opon (zapalenie - mózgowych) zánět čelních dutin
menopause klimakterium
mental deficiency ograniczenie umysłowe
metabolism przemiana materii
metastasis przerzut
midwife położna, akuszerka porodní asistenka pôrodná asistenka
minor injury kontuzja
miscarriage, stillbirth, abortion poronienie potrat (samovolný -) potrat
morbidity chorobliwość
mouth-to-mouth resuscitation oddychanie usta-usta
multiple sclerosis stwardnienie rozsiane
mumps świnka příušnice
mycosis gryzbica
narcosis uspienie
nasty blister on my left foot. przykry pęcherz n lewej stopie.
nausea mdłości, nudnosci nevelnost nevoľnost
necrosis martwica
neurasthenia, nervous breakdown rozstrój nerwowy
neurosis nerwica
neurotransmitter neuroprzekaźnik
night blindness kurza ślepota
obstetrician akuszer porodník
obstetrician położnik
obstetrics położnictwo
obstruction (med) niedrożność
occupational medicine pracovní lékařství
oedema, swelling, tumour obrzęk
ointment maść
on an empty stomach na lačný žaludek
oral (medicine) doustny
orthodontist chirurg szczękowy
outpatient treatment ambulantní léčení
outpatients' clinic ambulatorium
out-patients department przychodnia przyszpitalna
ovulation jajeczkowanie
pacemaker rozrusznik
pacemaker stymulator serca kardiostimulátor
paralysis bezwład obrna
pathological, morbid chorobliwy
peptic ulcer wrzód trawienny
perform an operation provést chirurgický zákrok
pertusis, whooping cough krzytusiec
plague, pest, jungle dżuma
plaster cast gipsowanie
pocket of infection ognisko choroby
polio dětská obrna
poliomyelitis choroba Heinego-Medina
pregnancy test próba ciążowa
premature ejaculation przedwczesny wytrysk
progressive (disease) postępujący
pruritis, itching świąd
pus, discharge hnis
quarantine kwarantanna karanténa
rabies wścieklina, wodowstręt vzteklina
radiation sickness popromienna (choroba _)
radiation therapy leczenie promieniowaniem
rash wysypka, rumień vyražka
reanimation unit ARO anestezioresuscitàčñí oddělení
recurrence nawracanie
recurrence, relapse nawrót
redness, erythema rumień
reflexive, involuntary odruchowy bezděčný podvedaný
renal calculosis kamica nerkowa
resuscitation unit ARO anestezioresuscitační oddělení
rickets krzywica
rickets, rachitis angielska choroba
rigor mortis stężenie pośmiertne
rubella, German measles rózyczka
rupture, hernia przepuklina
sarcoma miesak
scabies świerzb
scarlet fever płonica
sciatica ischias
sciatica rwa kulszowa
scrub room umywalnia
scurvy szkorbut
self-medication samoleczenie
serum, antivenom surowica
sexually transmitted disease choroba przenoszona drogą płciową pohlavní nemoc
shingles półpasiec
shot, jab zastrzyk injekce injekcia
side effects skutki uboczne vedlejší účinky
side-effect uboczny (efekt -)
skin rash wysypka
sling temblak
smallpox ospa neštovice kiahne
smallpox černé neštovice
smear rozmaz
smear test wymaz
sperm cell plemnik
spinal marrow mlecz (pacierowy)
spittoon spluwaczka
split personality rozdwojenie jaźni
split personality rozszczepienie osobowości
spread (disease) rozprzestrzeniać się
sputum production wydzielanie plwiociny
staphylococcus gronkowiec
stone, lithiasis kamica
streptococcus paciorkowiec
stretcher nosze
stretcher-bearer sanitariusz
stroke udar mozgu
stroke, heart attack udar, atak (apopleksi) mrtvice porážka
stye jęczmień na oku
sunburn oparzenie słoneczne spalení od slunička
sunstroke porażenie słoneczne
sunstroke udar słoneczny
suppository (-ies) czopek (-pki)
swelling zduření, otok
swollen spuchnięty oteklý
symptom-alleviating drugs kojące (leki -)
syphilis kiła
syringe strzykawka
tachycardia, rapid heartbeat częstoskurcz
tachypnoea, rapid breathing przspieszenie oddechu
tapeworm soliter
termination of pregnancy přerušení těhotenství
tetanus, lockjaw tężec tetanus tetanus
thrombosis zakrzepica
tick klíště
tingling, pins and needles mrowienie
tonsillitis angina angína
tooth infection, swelling fluksja
toothache ból zęba bolesti zubů
torn ligament, tendon nátržené vazivo
tourniquet opaska uciskowa
trachoma, viral eye infection jaglica
transfuse (blood) przetaczać
transmit (disease) przenosić
transplant (organ) przeszczep
transplant, implant, grafting przeszczep
trauma, injury uraz
traumatic (casualty ward) urazowy (oddział chirurgii -ej)
trichinosis włośnica
tuberculosis gruźlica
tumour, wart narośl f.
turning point, solstice, medical crisis przesilenie
typhoid fever dur brzuszny
ulcer, boil, abcess wrzód vřed
undergo therapy poddać się terapii
uraemia mocznica
vaccination szczepienie
vaccination, inoculation očkování
vaccine, jab szczepionka
varicella, chickenpox ospa wietrzna
varicose veins żylaki
variola, smallpox ospa
visual field pole widzenia zorné pole, zrakové pole
visual impairment upośledzenie wzroku
vitamin deficiency awitaminoza
walker (for recovering patient) chodzik
wart kurzajka
whooping cough krztusiec
X-ray prześwietlenie
X-ray zdjęcie rentgenowskie rentgenový snímek
osierdzie
szpik
usunięcie nerwu

The language of politics

abolition, overthrow obalenie
abuse one's position zneužít funkce
accession to the throne objęcie tronu
adoption (budget) przyjecie
advisory board rada doradcza dozorčí rada
advisory committee komitet doradczy poradní výbor
ageism dyskryminacja wiekowa
alliance sojusz spojenectví spojenectvo
ally sojusznik spojenec spojence
appeasement polityka ustepstw
armed uprising powstanie zbrojne
arms policy polityka zbrojeniowa
assassin, attacker zamachowiec
assume power dorwać się do władzy
asylum-seeker osoby starajace sie o azyl žadatel o azyl
authority, power władza moc, vláda moc, vláda
ballot-rigging, electoral fraud fałszowanie wyborów
behind closed doors za zamknietymi drzwiami
belligerency wojowniczość
bicameral parliament dwuizbowy parlament
border skirmishes potyczki na granicach
break off diplomatic relations přerušit diplomatické styky
budgetary monitoring/supervision nadzór budzetowy
by divine right prawa boskiego (na mocy -)
by-elections wybory dodatkowe
by-elections wybory uzupełniające
canvassing, campaigning agitacja
caucus koteria
centrist, middle-of-the-road centrowy
civil disobedience nieposłuszeństwo obywatelskie
civil rights prawa obywatelskie
civil war wojna domowa
classification of documen ts utajnianie dokumentów
Commonwealth Wspólnota Narodów
consensus politics polityka zgody
constituent powers uprawnienia ustawodawcze
consumer protection ochrona konsumenta
coup d'etat zamach stanu převrat (statní)
Crown Prince, heir to the throne nastepca tronu
declaration of war wypowiedzenie wojny
démarche zabiegi dyplomatyczne
denial of human rights negowanie praw człowieka
détente odprezenie
deterrence odstraszanie
disarmament rozbrojenie
dissuasion odradzanie
domino effect efekt domino
draft dodger migający się od służby
duchess, princess księżna
duke książe
electioneer agitować
eligible wybieralny
emergency powers uprawnienia nadzwyczajne
entry visa wizja wjazdowa
EPA = Economic Partnership Agreement Porozumienie o partnerstwie gospodarczym?
equal rights równoprawnienie
eradicate poverty wyeliminowac ubóstwo
Everything but arms Wszystko oprócz broni
exile emigracja przymusowa
exile wygnanie
expropriation zagarnięcie
figurehead marionetkowy przywódca
freedom wolność svoboda
freedom of assembly wolność zgromadzeń
freedom of assembly wolność zrzeszania się
freedom of choice wolność wyboru
freedom of expression wolność słowa
freedom of expression wypowiedzi (wolność _)
gerrymandering manipulacja przedwyborcze
government rząd, władza řada, vláda rad, vláda
government in exile rzad na uchodzstwie
governmental rządowy vládní vladný
Green Party Partia Zielonych
gunboat diplomacy diplomacja kanonierek diplomacie dělových člunů
hand out pamphlets rozdawać ulotki
having equal rights równouprawniony
homeland ojczyzna vlast, domov vlasť
hunger strike głodówka
imposition (of an embargo) nałożenie (embarga)
individual liberties prawa jednostki
join a party wstąpić do partii
joint sovereignty agreement between Britain and Spain over Gibraltar porozumienie o wspólnym zwierzchnictwie
justice wymiar sprawieliwości výkon spravedlnosti súdna sústava
kingdom królestwo království
Labour (adj.) laburzystowski
landslide miażdżące zwycięstwo
live up to electoral promises spelniac obietnice przedwyborcze
lord mayor swastyka primátor
mainstream główny nurt
middle-class, bourgeoisie mieszczaństwo
militant wojujący
militant zagorzały 2
military might potega militarna
minister without a portfolio minister bez teki minister bez portfeje
mob law rządy ulicy
moneylender kredytodawca
move to the right przesuwać się na prawo
movement ruch hnutí
MP poseł vysalec poslanec
nation naród národ národ
nationalist narodowiec
NEPAD = New Partnership for Africa’s Development Nowe Partnerstwo dla Rozwoju Afryki
nepotism kumoterstwo
non-aggression treaty układ o nieagresji
non-allied niezaangażowany
NTA = New Transatlantic Agenda Nowa Agenda Transatlantycka
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczy i Rozwoju
outgoing ustępujący
pact pakt smlouva pakt
partisan, supporter stronnik
peace pokój mír
peaceful coexistence pokojowe współistnienie
peer par
Petersberg tasks zadania z Petersberga
political correctness politycza poprawność
politics polityk politika
polling station lokal wyborczy
portfolio (minister without a _) teki (minister bez _)
power base baza poparcia
pressure group nacisku (grupa -) nátlaková skupina
pressure, oppression ucisk tlak útlak
progressive postępowy
rally wiec manifestace zhromaždenie
rank-and-file, grass roots szeregowi członkowie
reassertion of the rule of law potwierdzenie rzadów prawa
recall an ambassador odwoływać (odwołać ambasadora
reign panowanie
reins wodze
repatriation przesiedlenie
republic republika republika republika
respect for the integrity of the state poszanowanie nienaruszalno?ci/integralno?ci pa?stwa
resume diplomatic relations wznowic stosunki dyplomatyczne
retaliatory actions/measures środki odwetowe
revolution rewolucja revoluce revolúcia
right-winger prawicowiec
riot zamieszki nepokoje
rule of law rządy prawa
second round of elections druga tura wyborów
secret ballot w tajnym glosowaniu
sedition wywrotowe (działania _)
seek a new mandate ubiegać się o relekcję
self-determination samostanowienie
separation of powers rozdział władz
Shadow Cabinet (the _) gabinet cieni
signatory sygnatariusz
soapbox oratory przemówienie uliczne
sovereignty suwerenność svrchovanost
special envoy specjalny wyslannik
splendid isolation doskonała izolacja
splendid isolation polityka izolacjonistyczna
splinter group rozłamowa (grupa _)
splinter party odłamowa (partia -)
split, rift, discord rozdźwięk
spoils of war lupy wojenne
spokesman rzecznik mluvčí splnomocnenec
stalemate sytuacja patowa
state państwo stát
stick and carrot policy kija i marchew (polityka _)
subject poddanny
suicide bomber zamachowiec-samobójca
take up arms chwycić za broń
territorial claims roszczenia terytorialne
the Allies alianci
the ceding of powers to regional governments delegowanie/cedowanie uprawnie?
the powers that be decydenci
the Right prawica
tighten the borders uszczelnic granice
trample on human rights deptac prawa czlowieka
turnout frekwencja wyborcza
under house arrest areszcie domowym (w _)
Universal Declaration of Human Rights Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka
upheaval, revolution, coup przewrót
veto n weto veto (zákaz)
veto v postawić weto vetovat
vote of censure wotum nieufnosci
voter wyborca volič -ka volič
war wojna válka vojna
weapons of mass destruction broni masowego rażenia zbrany hromadného ničení
wheeling and dealing przepychanki polityczne
zoning strefowanie