Travel vocabulary in English, Czech, Polish and some Slovak


www.langsites.com

abroad cizina zagranica
All seats are taken. Všechna místa jsou obsazena. Wszystkie miejsca są zajęte.
Are these two se ats free? Jsou ta dvĕ místa volná? Czy te dwa miejsca są wolne?
arrive přijet przyjazd
bicycle jízdní kolo rower bicykel
bike path stezka pro cyklisty, pruh pro cyklisty droga dla rowerów
boat člun, loď łódź, czółno čln
boat loď okręt loď
border hranice granica hranica
border crossing hraniční přechod
bus autobus autobus autobus
by tram tramvají tramwajem
cancelled zrušeno
change (means of transport) přestúp przesiadka prestupovanie
compartment (train) kupé
counter přepažka kontuar
crew posádka załoga
cruise, voyage cesta lodí, plavba rejs plavba
customs celnice urząd celny
cyclist, bike rider cyklista rowerzysta bicyklista
drinking water pitná voda woda do picia
excursion, outing výlet wycieczka
first/second class ticket jízdenka první/druhé řídy
getting ready příprava przygotowanie
go sightseeing prohlízet / prohlédnout (si) památky
guide průvodce, vůdce, vodič przewodnik sprievodca
lost and found ztráty a nálezy
luggage zavazadla bagaż
not drinking water užitkovna voda woda niezdatna do picia
on bicycle na kole na rowerze
on board na palubě na pokładzie
on the train ve vlaku
overseas v zámoří
passport pas paszport
railways železnice
reduced fare sleva
reservation, booking rezervace
reserved for mothers with children vyhrazeno pro matky s dĕtmi przeznaczone dla matek z diećmi
ride a bike jezdit na kole
road cesta droga cesta
round trip (ticket) zpáteční (let)
rowboat loďka bąk, bączek
schedule, decay rozvrh, řád rozkład rozvrh
stop (bus) zastávka przystanek zastávka
stop, stay pobyt
submarine ponorka łódź podwodna ponorka
suitcase kufřík, kufr (v kufru) walizka kufor
suitcase on wheels kufr na kolèčkách
summer resort letovisko letnisko letovisko
taxi stand, taxi rank stanoviště taxi postój taksówek
There's just one free seat. Je volné jenom jedno místo. Jest wolne tylko jedno miejsce.
ticket machine prodejní automat jízdenek automat do sprzedaży biletów kolejowych
train vlak pociąg vlak
train arrivals příjezd vlaků przyjazdy pociągów
tramway, streetcar tramvaj tramwaj električka
travel agency cestovaní kancelář biuro podróży
trip cesta podróż cesta
two-way ticket with a reserved seat páteční lístek z místenkou
vacation prázdniny wakacje
visa vizum wiza vízum
waiting room čekárna poczekalnia čakáreň
What gate does the express train for ...leave from Ze kterého nástupištĕ odjíždí ryclik do Plznĕ? Z którego peronu odchodzi pociąg pośpieszny do Pilzna?
Where can I buy a bus ticket Kde se dají koupit lítky na autobus? Gdzie można kupić bilety autobusowe?
expired, no longer valid prošlý (pas)

Travel by plane

airlines aerolinie
duty-free sales bezcelný prodej
time zone časové pásmo
hand baggage kabinové zavazadlo bagaż ręczny
When will we land? Kdy budeme přistávat? Kiedy będiemy lądować?
flight let lot
connecting flight let s přestupem
airplane letadlo samolot lietadlo
airline letecká společnost
air cargo letecký náklad
plane ticket letenka bilet lotniczy
airport letiště (na letišti) lotnisko letisko
flight path letovný koridor
flight schedule letový řád rozkład lotowy
air hostess, stewardess letuška
stopover mezipřistání przerwa w podróży
board a plane nastoupit do letadla
emergency landing nouzové přistání
check in odbavit
boarding card palubka, palubní lístek karta pokładowa
boarding card palubní lístek
life jacket plovací /zachranná vesta kamizelka ratunkowa
crew posádka
scheduled flight pravidelný let
air fares přepravní tarif
direct flight přímý let
landing přistání
landing runway přistávací dráhu
runway přistávací plocha pas startowy
duty-free shop prodejna bezcelního zboží sklep wolnocłowy
window seat sedadlo u okienka
ATC air traffic control služba leteckých dispečeru
hand luggage spoluzavasadlo
take-off start
steward, flight attendant steward
cancellation stornování
jet plane tryskové letadlo odrzutowiec tryskáč
luggage trolley, bagage cart vozík na zavazadla wózek bagażowy
airspace vzdušný prostor
return ticket zpáteční letenka powrotny bilet
crashed (a plane -) zřítlo (letadlo se -)
luggage receipt kwit bagażowy
luggage to check in bagaż do nadania

Train travel

buffet car bufetový vůz
Czech Railways České dráhy ČD
main station Hlavní nádraží Dworzec Główny
dining compartment, car jídelni vůz wagon restaurcyjny
ticket window jízdenková pokladna
train ticket jízdenky bilety kolejowe
train schedule jízdní řád rozkład jazdy
track (train) kolej tor
rail kolejnice
rail, railroad kolejnice
smoking (non-smoking) compartment kupé pro (ne)kuřáky przediał dla (nie)palących
smoking kuřáci dla palących
ticket for a sleeping train lehátko
sleeper car lůžkový vůz wagon sypialny
reserved seat, seat reservation místenka
compartment with reserved seats místenkový vůz wagon z rezerwowanymi miejscami
station (train) (at te -) nádraží (na nádraží) dworzec (na dworcu) stanica
freight train nákladní vlak
platform (train station) nástupiště peron nástupište
get on/board a train nastupovat /nastoupit wsiąść do pociągu
no-smoking compartment nekuřáci dla niepalących
no-smoking compartment nekuřácké kupé
don't open door while train is moving neotvírejte dveře, dokud vlak nezastaví nie otwierać drzwi podczas biegu pociągu
compartment (train) oddělení
train departures odjez vlaků odjazdy pociągów
departure (train) odjezd odjazd
passenger train osobní vlak pociąg osobowy
change (trains) přestupovat
locker for luggage přihrádka na zavasadla
supplementary charge, surcharge příplatek
conductor (train) průvodce
gauge (of train tracks) rozhod tratě
fast train, express train rychlík
fast train, express train rychlík
engine driver strojvůdce
engine driver strojvůdce
tracks (train) trať
on the train ve vlaku w pociągu
rolling stock vozový park
get off a train vystoupit wysiąść do pociągu
emergency brake záchranná brzda hamulec bezpieczeństwa
railwayman železničař
railway, railroad železnice, dráha
railway station železniční stanice dworzec
reduced-fare ticket zlevněná jízdenka
miss the train zmeškat vlak
high-speed train szybkobieżny (pociąg)
miss one's train zmeškat vlak
www.langsites.com