Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner


TALKING

answer, reply odpowiadać hodit se
basically v podstatě
boast chwalić się chlubit se
comment komentarz poznámka
conversation rozmowa hovor
convince, persuade přesvědčovat /přesvědčit
discuss sth povídat si / popovídat si (o)
emphasize, stress zdůraznit
etc. i tak dalej a tak dále
exaggerate przesadzać přehánět /přehnat
exaggeration przesada nadsázka, přepjalost nadsádzka, prenarosť
explain wyjaśnìć vysvětlit
express o.s. wyrazić się
gossip bajczarz (-czarka)
hoarseness, frog in one's throat chrypka
I bet, that vsadím se, že
I'm afraid that Boję się, że... Bojím se, že...
joke dowcip vtip vtip, dôvtip
just a second jedną chwileczkę malý okamžik
let slip, let out (secret) wygadać perf.
lie kłamstwo lež f.
mumbling bełkot
nonsense (talk _) banialuki (pleść _)
observe všímat si
out loud nahlas
rumo(u)r, heresay pogłoska pověst chýr, povesť
small talk pogawędka
speak with a hoarse voice chrypieć
speak, talk rozmawiać hovořit
speech, address przemówienie projev, řeč reč, prejav
subject, topic temat téma téma
talk mówić mluvit hovoriť
talk gibberish, mumble bełkotać
talk one's heart's content, spill the beans, blab wygadać się
talk softly, loudly mluvit tiše/hlasitě
talk, chat about sth bavit se o
word słowo slovo

On the Phone

answering machine záznamník
area code (phone) numer kierunkowy volačka
busy number numer zajęty čislo je obsazené.
cell phone (US), mobile telefony komórkowe mobilní telefony
I will call. Zadzwonię Zavołám
phone booth budka telefoniczna
SMS, text message textovná zpráva (textovka, esemeska)
telephone directory telefonní seznam
telephone number telefonní číslo
Who may I ask is speaking? Kto mówi? (przez telefon) Kdo volá?
wrong number (on the phone) To pomyłka. To je omyl.
Yellow Pages Zlaté Stránky

Comments and contibutions welcome.

Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner