Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner


Smoking

still haven't given up?
English, Polish, Czech and some Slovak

ashtray

popielniczka

popelníček, popelník

popolník

cigarette

papieros

cigareta

cigareta

Do you have a light?

Czy mogę poprosić o ogień

Mohu si připálit

 

Do you smoke

Czy pan(i) pali

Kouříte

 

Excuse me, is smoking allowed here

Przepraszam, czy wolno tutaj palić

Promińte, smí se tady kouřit

 

I don't smoke

Nie palę.

Ne kouřím

 

lighter

zapalniczka

zapalovač

zapaľovač

match

zapałka

sirka

 

match

zapałka

zápalka, sirka

zápalka

no smoking

kouření zakázáno

palenie wzbronione

 

non-smoker

nekuřak

niepalący

 

pipe

fajka

dýmka

 

smoke

kouřit

palić

 

smoker

palacz

kuřák, topič

kurič, fajčiar

tobacco

tytoń

tabák

tabak


Comments and contibutions welcome.


Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner