Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner


Shopping

English, Polish, Czech and some Slovak

cost

kosztować

stát

 

expensive

drogi

drahý

 

Food stores open at six or seven o'clock.

Sklepy spożywcze otwiera się o szóstej lub o siódmej.

Potravinářské obchody otevírají v šest nebo v sedm hodin.

 

go shopping

robić zakupy

nakupovat

 

How much does it cost?

Ile to kosztuje?

Kolik to stojí?

 

I have to get some shopping done today.

Muszę dziś zrobić zakupy.

Musím dnes nakoupit.

 

in a department store

w domu towarowym

V obchodním dome

 

inexpensive

tani

levný

 

Is it o.k. if I try it on?

Czy można to przymierzyć?

Můżu si to prohlédnout

 

Lets go shopping.

Idziemy po zakupy.

Jdeme nakupovat.

 

May I have a look

Czy mogę to obejrzeć?

Můżu si to prohlédnout

 

Most shops close at six.

Większość sklepów zamyka się o szóstej.

Vetšina obchodů zavírá v šest hodin.

 

Other stores open at nine.

Pozostale sklepy otwierą się o ósmej lub o dziewiątej.

Ostatní obchody otevírají v osm nebo v devet hodin.

 

Please wrap it for me.

Proszę mi to zapakować.

Zabalte mi to, prosím vás.

 

price

cena

cena

 

That's cheap.

To jest tanie.

To je laciné.

 

That's expensive.

To jest drogie.

To jest drahé.

 

What's the price?

Jaka jest cena?

Jaká je cena?

 

When do the shops open (close)

Kiedy otwierą się (zamyką się) sklepy?

Kdy otevírají (zavírají) obchody?

 

When is this shop open?

Od której ten sklep jest czynny?

Od kolika má ten obchod otevřeno?

 

Where can I buy...

Gdzie można kupić...?

Kde se dá koupit...?

 

Where did you buy it?

Gdzie pan (pani) to kupił (kupiła)?

Kde jste to koupil (koupila)?

 


Comments and contibutions welcome.

Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner