Polish On-line
www.langsites.com/Polish.htm

Czech On-line
www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner

Religion

ENGLISHPOLISHCZECHSLOVAK
abbey opactwo
abbot opat
absolution rozgrzeszenie
agnostic agnostyk agnostik
All Saintś Day Wszystkich Świętych (1 listopada)
alms datki
alms jałmużna
altar boy ministant
angel anioł anděl anjel
Angelus Anioł Pański
apostle apostoł
Ascension wniebostąpienie
Ascension Day święto Wniebowstąpnienia
Ash Wednesday Popielec, środa popielcowa
Assumption Wniebowzięcie
atheist bezbożny
baptise, christen, water down chrzcić
baptism chrzest
baptismal font chrzcielnica
baptist chrzciciel
bigot dewotka
bigot, santimonious hypocrite, goody-goody świętoszek
bishop biskup
blasphemous bluźnierczy
cathedral chrám
celebrate the mass odprawiac msze
chapel kaplica
chapel kaple
Christian chrześcijanin křesťan kresťan
Church of the Nativity Bazylika Bozego Narodzenia
clergy, priesthood duchowieństwo
cloister gallery kruzganek
confession spowiedź f.
confirmation bierzmowanie
convert to Catholicism przejść na katolicyzm
cross krzyż kříř kríž
curate wikariusz
curate wikary
curse przekleństwo prokletí, kletba nadávka
curse, ban, excommunication klątwa
curse, excommunicate wyklinać /wykląć
deacon diakon
deacon, dean dziekan
devout bogobojny
Easter meal święcone
Epiphany święto Trzech Króli (6 stycznia)
faith wiara víra viera
faith wiara víra
food traditionally blessed in church before Easter święconka
Garden of Eden rajski ogród
Gethsemane Ogród Oliwny
God Bóg bůh boh
God Almighty wszechmogący (Bóg -)
Good Friday Wielki Piątek
hell piekło peklo peklo
high priest arcykaplan
Holy See Stolica Apostoliska
iconoclastic obrazoburczy
Immaculate Conception Niepokolane Poczęcie
incense kazidło
lay laicki
Lent Wielki Post
make the sign of the cross kreślenie znaku kryża
Maundy Thursday Wielki Czwartek
Messiah Mesjasz
miracle cud zázrak zdzrak
monk zakonnik mnich rehoľnik, mních
Moses Mojżesz
Mother Superior przełożona (siostra -)
Muslim mahometanin
nun mniszka
nun zakonnica
ordain a priest wyswiecic ksiedza
ordinary(bishop) ordynariusz
Orthodox church cerkiew f. pravoslavný kostel pravoslávny kostol
Orthodox church adj. cerkiewny
pagan pogański pohanský pohanský
pagan, heathen poganin-poganka
Palm Sunday Niedziela Palmowa
papacy papiestwo
Papal Nuncio nuncjusz papieski
paradise raj ráj
parish church fara
parson, rector, parish priest proboszcz
Passover Pascha
pews lawki koscielne
prayer modlitwa modlitba
prayers, incantations modly
preacher kaznodzieja
presbytery plebania
priest duszpasterz
priest kapłan
priest ksiądz kněz kňaz
priesthood kapłanstwo
pulpit ambona
purgatory czyściec
Redemption Odkupienie
redemption wykup
religion religia náboženství náboženstvo
resurrection wskrzeszenie
rosary rożaniec
sacrilege świętokradztwo
secular, lay ściecki
separation of Church and State rozdział kościoła od państwa
sermon kazanie
shrine kapliczka
Shrove Tuesday tłusty wtorek
Shrovetide (last days of carnival) ostatki
sin grzech hřích hriech
skullcap piuska
skull-cap mycka
synagogue bóżnica
take the collection kwestować
temple świątynia
Ten Commandments (tthe _) przykazań (dzisięcioro _)
the devil, Satan bies
the Holy trinity Trójca święta
the Pope papież papož pápež
the Virgin Mary Matka Boska
Trinity Sunday święto Trójcy Świętej
worshipper czciciel
pagan, heathen pogański adj


Polish On-line
www.langsites.com/Polish.htm

Czech On-line
www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner