Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner


Reading and Writing

English, Polish, Czech and some Slovak

ad, advertisement

ogłoszenie

ohlášení, inzerát

 

an illustrated magazine

jakiś tygodnik ilustrowany

nejaký ilustrowaný týdeník

 

book

książka

kniha

kniha

daily (newspaper)

dziennik

noviny, deník

denník

dictionary

słownik

slovník

slovník

Do you have foreign newspapers and magazines?

Czy ma pan gazety i czasopisma zagraniczne?

Máte zahraniční noviny a časopisy?

 

editor, publisher

wydawca

nakladatel

vydavatel

envelope

koperta

obálka

 

evening paper

dziennik wieczorny

večerník m1

 

fairy tale

bajka

pohádka

rozpravka

foreward, preface

przedmowa

předmluva

predslov

ink

atrament

inkoust

atrament

leaflet, flyer

ulotka

leták

leták

letter

list

dopis

list

list, register

spis

soupis, seznam

zoznam

local newspaper

miejscowa gazeta

místní noviny

 

manual, textbook

podręcznik

učebnice

príručný

manuscript

rękopis

rukopis

rukopis

monthly publication

miesięcznik

mesíčník m1

 

morning paper

dziennik poranny

raník m1

 

newspaper

gazeta

noviny

 

novel

powieść

román

román

paper

papier

papír

 

pencil

ołówek

tužka

ceruzka

poem

wiersz

báseń f.

 

poet

poeta

básnik

básnik

press

prasa

tisk m1

 

print

druk

tisk

tlač

reader

czytelnik

čtenář

čitateľ

signature

podpis

podpis

podpis

story, tale

opowiadanie

povídka

 

subscription

prenumerata

předplatné

predplatné

volume, tome

tom

svazek

diel, zväzok

weekly magazine

tygodnik

týdeník

týždeník

write

pisać

psát

písať

writer, author

pisarz

spisovatel

spisovateľ


Comments and contibutions welcome.

Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner