POLISH VERBS

imperfect and perfect forms

bać się

 

fear, be afraid of

bawić się

zabawić się

play, enjoy oneself

bawić

zabawić

entertain

bić

pobić

beat

bić się

pobić się

fight

biec, biegnąć

pobiec, pobiegnąć

run

boleć

zaboleć

hurt, ache

brać

wziąć

take

brakować OR braknąć

zabraknąć

be laking, in short supply

budować

zbudować

build

budzić

obudzić

wake

budzić się

obudzić się

wake up

chcieć

zachcieć

want

chcieć się

zachceić się

mean (to do)

chodzić*iść

pójść

go

chorować

zachorować

be ill

chować

schować

hide

ciąć

pociąć

cut

ciągnąc się

przeciągnąć się

last

cieszyć

ucieszyć

cheer, comfort

cieszyć się

ucieszyć się

be glad

czekać

zaczekać

expect, wait

czesać się

uczesać się

comb one's hair

czuć

poczuć

fell, smell

czuć się

poczuć się

be in a ... mood

czyścić się

oczyścić się

clean oneself

czytać

przeczytać

read

dawać

dać

give

dotykać

dotknąć

touch

dowiadywać się

dowiedzieć się

find out

drzeć

podrzeć

tear

dziękować

podziękować

thank

dzwonić

zadzwonić

ring, call up

gniewać się

rozgniewać się

be angry

gniewać

rozgniewać

irritate, provoke

gotować

ugotować

cook, prepare

gotować się

ugotować się

boil

grać

zagrać

play (musical instrument)

gubić się

zgubić się

be lost

hamować

zahamować

brake, slow down

interesować się

zainteresować się

be interested

jeździć*jechać

pojechać, przyjechać

ride, travel

jeść

zjeść

eat

karać

ukarać

punish

kąpać się

wykąpać się

take a bath

kierować

skierować

direct, drive

kierować się

skierować się

be guided (by)

kłamać

skłamać

lie

kłaść

położyć

lay down, place

kłaść się

położyć się

lie down

kłocić się

pokłocić się

quarrel

kochać się

pokochać się

be in love

kończyć się

skończyć się

end, run out

korzystać

skorzystać

use, profit by

kosztować

skosztować

cost, try

kraść

ukraść

steal

krzyczeć

krzyknąć

shout

kupować

kupić

buy

latać*lecieć

polecieć

fly

leczyć się

wyleczyć się

be cured

lekceważyć

zlekceważyć

disregard, slight

leżeć

poleżeć

lie

liczyć

policzyć

count, rely on

liczyć się

policzyć się

enter into account

lubić

polubić

be fond of, like

lubić się

polubić się

onsider, settle accounts

łapać

złapać

catch, grasp

malować

namalować

paint

martwić się

zmartwić się

worry

marznąć

zmarznąć

get cold, freeze

mieszkać

zamieszkać

live (in)

mieścić

zmieścić

contain

mieścić się

zmieścić się

fit into

milczeć

przemilczeć

be silent

móc

potrafić

be able, can

mówić

powiedzieć

say, talk

myć się

umyć się

wash oneself

mylić

pomylić

mislead, confuse

mylić się

pomylić się

be wrong, make a mistake

myśleć

pomyśleć

think

nalewać

nalać

fill, pour into

narzekać

ponarzekać

complain, grumble

nazywać się

nazwać się

be called

nienawidzić

znienawidzić

hate

nosić*nieść

zanieść

carry, wear

nudzić się

znudzić się

be bored

obiecywać

obiecać

promise

odpoczywać

odpocząć

rest

odpowiadać

odpowiedzieć

answer, be suitable

odróżniać

odróżnić

differentiate, distinguish

odróżniać się

odróżnić się

differ

oglądać

obejrzeć

examine, have a look around

oglądać się

obejrzeć się

look around

opuszczać

opuścić

abandon, leave

opuszczać się

opuścić się

neglect oneself

ośmielać

ośmielić

encourage, embolden

ośmielać się

ośmielić się

dare

otwierać

otworzyć

open

padać/upadać

upaść

fall (down), rain

spakować

spakować się

pack up

palić

zapalić

burn, smoke, P light up

palić się

zapalić się

be burning

pamiętać

zapamiętać

bear in mind, remember

panować

opanować

master, prevail (over)

patrzeć

popatrzeć

look at

patrzeć się

popatrzeć się

look

pić

wypić

drink

pilnować

dopilnować

look after, watch

pisać

napisać

write

płacić

zapłacić

pay

płakać

zapłakać

cry, weep

pływać/płynąć

popłynąć

sail, swim

podkreślać

podkreślić

underline, stress

podobać się

spodobać się

be likable, please

pokazywać

pokazać

show

pokazywać się

pokazać się

appear

polewać

polać

water, pour on

pomagać

pomóc

aid, help

poprawiać

poprawić

correct

postanawiać

postanowić

decide

potrzebować

zapotrzebować

need, order,P require

powodać

spodować

cause

powtarzać

powtwórzyć

repeat

poznawać

poznać

recognize

poznawać się

poznać się

get acquainted

pozwlać

pozwolić

allow, permit

pożyczać

pożyczyć

borrow, lend

pracować

popracować

work

prosić

poprosić

beg, invite, ask

prowadzić

zaprowadzić

conduct, lead

próbować

spróbować

try, taste

przeczyć

zaprzeczyć

deny

przekonywać

przekonać

persuade

przekonywać się

przekonać się

be convinced

przeznaczać

przeznaczyć

assign, devote

przyjmować

przyjąć

accept, receive

przyjmować się

przyjąć się

take root

przypominać

przypomnieć

remind

przypominać się

przypomnieć się

recollect

przyznawać

przyznać

admit, grant

przyznawać się

przyznać się

admit, confess

pukać

zapukać

knock

pytać

zapytać

ask

radzić

poradzić

advise

ratować

uratować

rescue, save

robić się

zrobić się

become

rodzić się

urodzić się

be born

rosnąć

wyrosnąć

grow

rozmawiać

porozmawiać

speak with, talk to

rozumieć

zrozumieć

understand

rozwiązywać

rozwiązać

solve, untie

ruszać

ruszyć

touch, stir

ruszać się

ruszyć się

move

rwać

urwać

tear, pluck

rzucać

rzucić

throw

rzucać się

rzucić się

attack

siadać

usiąć

sit down

skakać

skoczyć

jump, leap

słuchać

usłuchać

listen, P obey

słuchać się

usłuchać się

obey

służyć

posłużyć

serve, be intended for

słyszeć

usłyszeć

hear, catch sound of

spać*sypiać

pospać*przespać

sleep

spędzać

spędzić

pass, spend time

spostrzegać

spostrzec

notice, perceive

spotykać (się)

spotkać (się)

encounter, meet

spóźniać się

spóźnić się

be late

sprawdzać

sprawdzić

check, verify

sprzątać

sprzątnąć

tidy, remove

stać

postać

stand

starać się

postrarać się

endeavor, see to

stawać

stanąć

stop

stawać się

stanąć się

become

stawiać

postawiać

place, set

szkodzić

zaszkodzić

hurt, cause damage to

szukać

poszukać

seek, look for

szyć

uszyć

sew

śmiać się

zaśmiać się

laugh

śnić (się)

 

dream

śpieszyć się

pośpieszyć się

hasten, hurry

śpiewać

zaśpiewać

sing

tańczyć

zatańczyć

dance

tłumaczyć

przetłumaczyć

interpret, explain

tłumaczyć się

przetłumaczyć się

explain oneself

trwać

potrwać

continue, last

trzymać

potrzymać

hold, keep

uciekać

uciec

flee, run away

uciekać się

uciec się

escape

uczyć

nauczyć

instruct, teach

uczyć się

nauczyć się

learn

umieć

potrafić

know how, manage

umierać

umreć

die

urządzać

urządzić

arrange, furnish

urządzać się

urządzić się

establish oneself

ustępować

ustąpić

cede, yield

uspokojać

uspokoić

calm, appease

uspokajać się

uspokoić się

quiet down

widzieć

zobaczyć

see, catch sight of

wierzyć

uwierzyć

believe, trust

wieszać

powiesić

hang

witać

przywitać

greet, welcome

włączać

włączyć

switch on, include

włączać się

włączyć się

tune in

wodzić wieść

powieść

lead, conduct

wołać

zawołać

call, cry for

wozić*wieźć

powieźć

carry (by vehicle)

wracać

wrócić

come back, return

wybaczać

wybaczyć

excuse, forgive

wycierać (się)

wytrzeć (się)

wipe (wear out)

wymienać

wymienić

mention, name, change

wynajmować

wynająć

hire, rent

wypełniać

wypełnić

carry out, fill out

wystarczać

wystarcyć

be enough, suffice

wysyłać

wysłać

send

zaczynać (się)

zacząć (się)

begin, start

zamierzać

zamierzyć

intend

zamykać

zamknąć

close, shut

zastanawiać się

zastanowić się

consider, ponder

zawdzięczać

 

be indebted, owe

zawierać

zawrzeć

contain, include

zdążać

zdążyć

come in time, manage to do in time, I draw towards

zdejmować

zdjąć

take down, off, take a picture

znajdować

znaleźć

discover, find

żartować

zażartować

joke, make fun

żegnać

pożegnać

bid farewell

żegnać się

pożegnać się

take leave of

żenić się

ożenić się

marry (of men)

żyć

przeżyć

livePolish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner