Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner


English, Polish, Czech and some Slovak

I don't understand what it's about.

Nie rozumiem, o co tutaj chodzi.

Nerozumím, oč tady jde.

 

language

język

jazyk

jazyk

The Czech language is difficult.

Język czeski jest trudny!

čeština je tĕžký jazyk!

 

Can you translate that for me?_

Czy pan moż mi to przetłumaczyć?

Můžete mi to přeložit?

 

Czech language

język czeski

čeština

 

Do any of you speak Polish?

Czy ktoś z państwa mówi po polsku?

Mluví nekdo z vás polsky?

 

Do you speak Polish?

Czy pan mówi po polsku?

Mluvíte polsky?

 

 

 

 

 

Do you understand me

Czy pan mnie rozumie?

Rozumíte mí?

 

Do you understand?

Czy pan rozumie?

Rozumíte?

 

French (language)

język francuski

francouzština

 

How do you pronounce that?

Jak się to wymawia

Jak se to vyslovuje

 

How do you say in Czech?

Jak się powie po czesku...?

Jak se řekne česky...?

 

How do you say that in German?

Jak to jest po niemiecku

Jak je to nemecky

 

How do you write that?

Jak się to pisze

Jak se to píše

 

I don't speak Czech well, but I understand a lot.

Mówię źle po czesku, ale rozumiem dużo.

Mluvím česky špatne, ale hodne rozumím.

 

I don't speak Czech.

Nie mowię po czesku.

Neumím česky

 

I don't understand you.

Nie rozumiem pana (pani)

Nerozumím vám.

 

I translate from Czech into Polish.

Tłumaczę z czeskiego na polski.

Překládám z češtiny do polštiny.

 

I understand almost eveything.

Rozumiem prawie wszystko.

Rozumím skoro všemu.

 

 

 

 

 

I understand you.

Rozumiem pana.

Rozumím vám.

 

I understand, but can't speak Polis.

Znam język polski tylko biernie.

Umím polsky jen pasívne.

 

language

język

jazyk

 

Please repeat that again.

Proszę mi to jeszcze raz powtórzyć.

Opakujte mi to, prosím vás.

 

Please repeat that for me.

Proszę mi to jeszcze raz powtórzyć.

Opakujte mi to, prosím vás, ješte jednou.

 

Please speak slowly

Mów, -cie, proszę, powoli.

Mluv -te, prosím, pomalu.

 

Please speak slowly (loud, distinctly)

Proszę mówić powoli (głośno, wyraźnie)

Mluvte, prosím vás, pomalu (nahlas, zřetelne)

 

Please speak slowly.

Proszę mówić powoli.

Mluvte, prosím vás, pomalu.

 

pronounce

wymówić

vyslovit

 

pronunciation

wymowa

výslovnost

výslovnost

What does the word...mean?

Co znaczy słowo...?

Co znamená slovo?

 

What does this word mean?

Co znaczy to słowo

Co znamená toto slovo

 

What languages do you speak

Jakimi językami pan mówi?

Jakými jazyky mluvíte?

 

word

słowo

slovo

 

You're speaking too fast.

 

 

 


Comments and contibutions welcome.

Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner