At the Doctor's and General Health

in English, Polish, Czech and some Slovak
see also: Medical terminology
www.langsites.com
ambulance karetka pog otowia sanitka health
aspirin aspiryna acylpirin
bandage, dressing opatrunek obvaz obväz
bandaid náplast
cold katar rýma nádcha
cold n przeziębienie, katar rýma, nachlazení prehľadnutie
come down with sth onemocnět
cure wyleczyć
digest trávit / strávit
disease choroba nemoc
dizziness závrať
doctor lekarz lékař lekár
dress a wound opatrywać ranę
excess body weight nadwaga nadváha
eyedrops krople do oczu oční kapky
faint mdleć slábnout omdlievať
far-sighted dalekozraký
fever gorączka horečka horúčka
first aid punkt opatrunkowy
flu grypa chřipka chrípka
get fat tyć tloustnout tučnieť healthv
goosebumps, goosepimples gęsia skórka husí kůže
hay fever katar sienny
heal leczyć się léčit se liečiť sa
hoarse zachrypnięty
I got flu. Zachorowałem na grypę.
infusion (herbs) nalewka
insomnia bezsenność nespavost, bezesnost
laxative środek przeczyszczający projímadlo
life-guard, first-aid worker ratownik
lose weight chudnąć hubenět chudnúť healthv
lose weight zhubnout
medical check-up lékařská prohlídka
medical emergency service pogotowie ratunkowe
medicinal herb léčivá bylina
medicine lekarstwo lék liek
My throat hurts. Boli mnie gardło. Bolí mĕ v krku.
natural medicine přírodní léčitelství
night pharmacy lékárna s noční sluzbou
obesity otyłość otylost
pain ból bolest
passing wind oddawanie wiatrów
patient pacjent pacient -ka patient
pharmacist, chemist (UK) lékárník
pharmacy (at the _) apteka (w aptece) lékařna (v lékařnĕ)
pill pigułka pilulka
pregnant v jiném stavu
prescription recept
prescription only tylko na receptę jen(om) na předpis
problems breathing dýchací potíže
put on weight ztloustnout
rings under eyes kręgi pod oczyma
scar blizna jizna
seasickness morska choroba
shooting pain przeszywający ból
short-sighted krótkowzroczny kratkozraký
short-sighted person krótkowidz
suffer from (a disease) trpět čím
sweat n pot pot pot
symptom, sign przejaw projev prejav
the ankle is swollen spuchnięta (kolana jest -)
tooth filling plobování zubu
toothache bolest zubů
urine mocz moč
weight loss utrata wagi
wound rana rána rana
wounded ranny zraněný ranený
www.langsites.com