Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner


Asking Directions

English, Polish, Czech and some Slovak

East

wschód

východ

 

North

północ

sever

 

South

południe

jih

 

West

zachód

západ

 

city map

plan miasta

plán mesta

 

direction

kierunek

smer

 

Do you have a map of the city?

Czy jest plan miasta?

Máte plán mesta?

 

How far is it from here to the center?

Jak daleko jest stąd do śródmieścia?

Jak je daleko odtud do centra?

 

I'll show you on the map.

Pokażę państwu na mapie.

Ukážu vám to na mape.

 

keep going straight

cały czas prosto

pořád rovne

 

please help me

proszę mi pomóc

pomozte mi, prosím vás

 

southern

południowy

jižní

 

there

tam

tam

tam

this way

tędy

tudy

 

to the left

w lewo

doleva

 

turn right, (left)

proszę skręcić w prawo (w lewo)

odbočte doprava (doleva)

 

west

zachód

západ

 

western

zachodni

západní

 

What is the name of this city?

Jak się nazywa to miasto?

Jak se jmenuje tamto mesto?

 

What street is this?

Jaka to ulica?

Co je to za ulici?

 

Which tram goes to_?

Jakim tramwajem dojadę do...?

Kterou tramvají se dostanu do...?

 


Comments and contibutions welcome.

Polish On-line www.langistes.com/Polish.htm

Czech On-line www.langsites.com/Czech.htm

Brian Huebner